V  Niedziela Wielkiego Postu

1.W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30  i  gorzkich żalach w niedzielę o godzinie 15.00.

2. Zachęcam, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne. Spowiedź Święta w naszej Parafii będzie w przeszły poniedziałek – Wielki Poniedziałek Wielkiego Tygodnia , od godziny 14.00 do 15.30 i od 16.00 do 17.30.

3.W tym tygodniu cały tydzień jestem na spowiedziach w Dekanacie ,  Msza Święta w dni powszednie o godzinie 18.00.

4. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy , na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

5.Dziś młodzież i dzieci naszej Szkoły , zgromadzone w Caritas Szkolna , rozprowadzają ozdoby wielkanocne , z których dochód przeznaczony będzie na funkcjonowanie Koła Caritas i pomoc ubogim .

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom , które to uczyniły w minionym tygodniu , a na sobotę na godzinę  8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Rzecznej , numery 4, 5 ,8 ,10.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Refleksja nad Słowem Bożym

W sprawie o cudzołóstwo Jezus zastosował rewelacyjną taktykę. Nie złamał prawa nakazującego karać za ten grzech śmiercią. Nie okazał oskarżonej pobłażliwości. Wydał wyrok. Powiedział jej wyraźnie: Jesteś winna! Zasługujesz na karę! A równocześnie uprzytomnił oskarżycielom, że aby móc oskarżać o coś innych, ferować wyroki i je wykonywać, samemu trzeba mieć czyste sumienie! „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Jezus ryzykował w tym momencie wiele. Ryzykował dobrym, nieposzlakowanym imieniem. Jego wrogowie zapamiętali to wydarzenie i w swoim czasie wykorzystali przeciw Niemu. Czy warto zaufać takiemu przewodnikowi i wychowawcy? Odpowiedź jest oczywista!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Helena Zofia Puchalska – 12.04.1940 – 25.03.2022, ul. Słoneczna 46. 


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Diecezjalna różańcowa:

Za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych.