Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii

W Wielki Czwartek Kościół katolicki rozpoczyna Triduum Paschalne. Chrześcijanie wspominają tego dnia Ostatnią Wieczerzę, na której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. 

To właśnie dzisiaj modlimy się za naszych Kapłanów, którzy przed laty nie bali się odpowiedzieć Jezusowi, gdy prosił by poszli za nim. „Pójdź za Mną…” 

W Wielki Czwartek dziękowaliśmy naszemu proboszczowi za duszpasterski trud i wysiłek jaki wkłada w prowadzenie swoich wiernych Jego ścieżką.

Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Ci błogosławi w apostolskiej działalności, niech będzie Źródłem radości i spełnienia.

Szczęść Boże!