Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa

1.Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

2.To ostatnie dni maja i ostatnie w tym tygodniu nabożeństwa Maryjne. Zapraszam od poniedziałku do wtorku na godzinę 17.30, po majówce Msza Święta. Od środy Msza Święta o godzinie 18.00, po niej będziemy odmawiali Litanię do Serca Pana Jezusa.

3.W czerwcu w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Msza Święta o godzinie 18.00, po której będziemy odmawiali Litanię do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

4.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne

w piątek spowiedź święta od godziny 17.15 do 18.00. Okazja do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą. Spowiedź dzieci i młodzieży w czwartek od godziny 17.15 do 18.00.

Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 Osiedle i dół Parafii. W piątek od godziny 7.30 góra Parafii.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego, którą uroczystość będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę 5 czerwca. W tygodniu Nowenna przed Uroczystością Zielonych Świąt, połączona z nabożeństwem majowym do wtorku, a od środy z Nabożeństwem czerwcowym.

6. Przypominam, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.

7. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 1, 2, 3, 4 (Kościół) oraz z ulicy, numery  5, 6, 9 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Refleksja nad Słowem Bożym

Miłość, która jest motywem przewodnim pism św. Jana, ma wiele twarzy. Dzisiaj Chrystus przedstawia nam kilka z nich.

Posłuszeństwo. Jest ono bardzo ważnym dowodem miłości. To ono otwiera drogę do poznania Ojca, do zaproszenia Go do swojego serca. Człowiek posłuszny Bożej nauce otwiera dla Niego swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu.

Pamięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć pielęgnować. Miłość Jezusa to przechowywanie Jego nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak o samo pamiętanie, ale także o próbę ciągłego zrozumienia tego, co przechowujemy. Pomocnikiem w tym jest Duch Święty.

Pokój. Serce wypełnione miłością jest sercem pełnym pokoju. Sam pokój to nie tyle nieobecność problemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do dobra. To pokój inny niż ten, którego szukamy na świecie. On także jest owocem miłości. Ewangeliczna opowieść o wniebowstąpieniu kończy się niezwykłym stwierdzeniem: Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga. Widać wyraźnie, że dla apostołów odejście Jezusa Chrystusa do nieba nie tylko nie stanowiło zerwania z Nim kontaktu, lecz jeszcze pogłębiło go. Uznali, że jest on wciąż możliwy, jeśli oddadzą się modlitwie. Ten, do którego dotąd zwracali się bezpośrednio, patrząc Mu w oczy, słuchając Jego głosu, Ten sam był dla nich równie dostępny i bliski, gdy podejmowali modlitwę w świątyni. Możemy uczyć się od apostołów tej pewności, że kontakt z Bogiem jest teraz jeszcze głębszy niż wtedy, gdy niewielka i wyjątkowa garstka ludzi mogła towarzyszyć Mu w Jego ziemskiej wędrówce. Wniebowstąpienie nie zmieniło nic w relacji między Bogiem a człowiekiem. Choć chcielibyśmy mieć Boga na wyciągnięcie ręki, to jednak wierzymy mocno, że w duchu możemy przenieść się z naszych ziemskich świątyń do niebiańskiego Jeruzalem, w którym na nas czeka. To stać się może tylko w Kościele, tylko przez posługę Kościoła, tylko w duchu Kościoła.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

1.Artur Michał Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Ogrodowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i

Weronika Maria Kotowicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

2.Adrian Ślusarczyk, zamieszkały w Rymanowie, ulica Roweckiego, Parafia Świętego Wawrzyńca

i

Anna  Maria Klimkiewicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Słoneczna, Parafia Świętego Michała Archanioła 

3.Kamil Józef Węgrzynowski, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i Aleksandra Sara Mermer, zamieszkała w Klimkówce, ulica Ogrodowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Diecezjalna różańcowa:

O świętość rodzin naszej Archidiecezji.