Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

1.W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. W poniedziałek 6 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 8.00 i 18.00.

3. W czerwcu w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Msza Święta o godzinie 18.00, po której będziemy odmawiali Litanię do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

4. W czwartek, 9 czerwca będziemy obchodzić święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

5. W przyszłą niedzielę 12 czerwca będziemy obchodzili Niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Kończy się wtedy czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

6. Ze względu na to, że trzeci piątek miesiąca wypada w Oktawie Bożego Ciała, co związane jest z procesją wokół Kościoła, odświętnym ubiorem dzieci sypiących kwiaty i dzwoniących dzwonkami, nasza tradycyjna Droga Krzyżowa będzie tydzień szybciej, w tym tygodniu, w piątek. Msza Święta w Kościele głównym o godzinie 16.30, po niej o godzinie 17.00 początek Drogi Krzyżowej. Po dojściu do Kościółka Msza Święta, około godziny 18.00.

7. W tym tygodniu dzieci i młodzież z naszej Parafii udaje się, w czwartek 9 czerwca na wycieczkę do Energilandii.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 12, 13, 16, 17 (Kościół) oraz z ulicy Ogrodowej, numery 19, 20, 25 (Kościółek).

16 czerwca będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Tradycyjnie w tym dniu organizuje się procesje z Najświętszym Sakramentem. Ołtarze niech będą symboliczne i skromne. Przeżyjmy wtedy nasze dziękczynienie za Dar Eucharystii. Trasa procesji będzie biegła ulicą Zdrojową. Proszę także o przygotowanie poszczególnych Ołtarzy:

Ołtarz I  – Koło Kapliczki (Państwo Kasperkowicz)  – sąsiedzi, Caritas, Róża Świętego Maksymiliana i Róża Świętej Siostry Faustyny.

Ołtarz II – koło Sklepu Centrum –  przygotowują sąsiedzi, Akcja Katolicka, Róża Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Ołtarz III – Koło Państwa Chudzińskich – przygotowują sąsiedzi, Róża Świętej Barbary, Róża Świętego Stanisława Kostki

Ołtarz IV – Koło Kościoła – przygotowują sąsiedzi, Klb Senior Plus, Róża Świętego Jana Pawła II.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Refleksja nad Słowem Bożym

„Pokój Wam” – słowa Jezusa do nas. On, nasz Zbawiciel, daje pokój, wnosi pokój w nasze życie. Wiara, więc, w zmartwychwstałego Pana jest wiarą w pokój, który On daje. Człowiek, który wierzy, ma być narzędziem pokoju.

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam”. Jesteśmy posłani i to jest nasze zadanie. Czy czuję to w sobie? Od momentu chrztu to posłanie jest we mnie wszczepione. Na każdym, więc, etapie życia trzeba je odczytywać i starać się iść.

„Uradowali się uczniowie”. Niedzielne zgromadzenie, jakie przeżywam, ma być radością mojego tygodnia pełnego zajęć i obowiązków, dlatego właśnie to spotkanie rozpoczyna cały tydzień. Czy to objawia się we mnie? Czy tego właśnie chcę?

Ujrzeć Pana, żyć z Nim – oto cała filozofia życia.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

1.Artur Michał Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Ogrodowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i

Weronika Maria Kotowicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

2.Adrian Ślusarczyk, zamieszkały w Rymanowie, ulica Roweckiego, Parafia Świętego Wawrzyńca

i

Anna  Maria Klimkiewicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Słoneczna, Parafia Świętego Michała Archanioła 

3.Kamil Józef Węgrzynowski, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i Aleksandra Sara Mermer, zamieszkała w Klimkówce, ulica Ogrodowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po Mszy Świętej, w Kościele Spotkanie Akcji Katolickiej. 


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Diecezjalna różańcowa:

O świętość rodzin naszej Archidiecezji.