Niedziela Trójcy Świętej

  1. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. 
  2. W czwartek 16 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00. Mszy Świętej popołudniu już nie będzie. Po Mszy Świętej o godzinie 11 ruszymy z procesją do czterech Ołtarzy. Na początku Krzyż, feletrony, Straż Pożarna, ministranci, chłopcy dzwoniący dzwonkami i dziewczynki sypiące kwiaty. Następnie Najświętszy Sakrament  pod baldachimem i wszyscy wierni.
  3. Od piątku rozpoczynamy Oktawę Uroczystości Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wokół naszego kościoła będzie po Mszy świętej o godz. 18.00. Zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, starszych do udziału w dziękczynieniu za dar Eucharystii.
  4. W czerwcu oddajemy cześć Bożemu Sercu odmawiając Litanię do tegoż Serca, po Mszach św. wieczornych, na które serdecznie zapraszam.
  5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 26, 27, 28, 30 (Kościół) oraz z ulicy Ogrodowej, numery 33, 42, 44 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Otrzymaliśmy od Boga tajemniczy dar, którym jest Duch Święty, nauczyciel i przewodnik po ścieżkach życia duchowego. Niestety, często opakowujemy Go własną „mądrością”, nie pozwalając Mu odkrywać przed nami tajemnicy Boga. Uczniowie zmagali się ze zrozumieniem Jezusa jako Syna Bożego, Pism czy przepowiadanych cierpień i prób, które miały czekać wspólnotę chrześcijańską.

Działanie Ducha jest związane z Chrystusem, a Ten z Ojcem. Ich doskonała komunia i jedność działania ma swoje źródło w Ojcu. Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy Boskie Osoby, połączone w sposób nierozerwalny, pragną przyciągnąć do siebie człowieka, by miał współudział w pełni życia. By był szczęśliwy, spełniony i wolny.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


 

Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Diecezjalna różańcowa:

O świętość rodzin naszej Archidiecezji.