Boże Ciało 2022

„Błogosław Panie swemu stworzeniu”
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Galeria