Sobotnie sprzątanie starego cmentarza

Serdecznie zapraszam na najbliższą sobotę – 2 lipca, na godzinę 8.30, do udziału w pracach porządkowych na starym cmentarzu.

Stary cmentarz ze względu na osoby, które tam spoczywają oraz wartości historyczne kamiennych nagrobków stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe, jest dla nas ważnym miejscem pamięci. Z tych to również powodów cmentarz ten jest licznie odwiedzany przez osoby przybywające do naszej parafii.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o jak najliczniejsze włączenie się do prac porządkowych.

Ponieważ ze względu na groby, nie da się tam wjechać ciężkim sprzętem, przyda się każda para rąk do pomocy. Proszę zabrać z sobą taczki, łopaty, grabki, sekatory, siekierki, rękawice etc.,

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w tą szlachetną akcję!

Ks. proboszcz Bogdan Kielar