XIII  Niedziela Zwykła 

 1. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
 2. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
 3. W środę 29 czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msza Święta o godz. 8.00 i 18.00 w Kościele głównym i o godzinie 10.00 w Kościółku. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej.
 4.  W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca.– w piątek spowiedź Święta od godziny 17.15 do 18.00. Dla dzieci w czwartek od godziny 17.15 do 18.00 i w każdy dzień pół godziny przed Mszą Świętą. Zgłoszonych chorych odwiedzę w czwartek, dół Parafii od godziny 7.30. Góra Parafii w piątek, od godziny 7.30.

  – w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30.

  – w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

 5. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Bóg zapłać. 
 6. Od dzisiejszej niedzieli, przez cały okres wakacji nie będzie Mszy o godzinie 15.30.
 7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery  3, 5, 7, 19 (Kościół) i z ulicy Leśnej, numery 8, 9, 12 (Kościółek).

  Ewangelia według Świętego Łukasza

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.

Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.

Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wolność jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od Boga. Ona nas upodabnia do Niego. Wszystko jednak sprowadza się do właściwego jej wykorzystania. Jeśli zostaje źle wykorzystana, tracimy ją, a jej odzyskanie często staje się, po ludzku sądząc, niemożliwe.

Człowiek wolny posiada skrzydła i może się dzięki nim wzbić na dużą wysokość, zyskuje w ten sposób coraz większą przestrzeń wolności. Jeśli jednak źle wykorzysta skrzydła wolności, to je uszkodzi i wtedy zostanie mu ziemia pod stopami. Nie będzie w stanie wzbić się w niebo, a przez to pozostanie w zasięgu wielu wrogów, którzy urządzają na niego polowanie.

Kto dziś chce wiedzieć, o czym mówi Ewangelia, winien się zatrzymać nad tajemnicą wolności. Ona dziś jest nagłaśniana i niestety nadużywana. Ten, kto się spotyka z Chrystusem, poznaje jej smak i wartość. Błogosławieni, którzy umieją wykorzystać wolność tak, jak tego oczekuje Bóg.

 


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Aleksander Król, zamieszkały w Zręcinie, ulica Nadbrzeżna, Parafia w Szczepańcowej

i

Marlena Monika Bajger, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Św. Michała Archanioła.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po Mszy Świętej i procesji spotkanie Rady Parafialnej w Kościele.


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Diecezjalna różańcowa:

O świętość rodzin naszej Archidiecezji.