XVII  Niedziela Zwykła

  1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Świętego Krzysztofa. Po wszystkich Mszach błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych. W związku z tym wydarzeniem zbiórka do puszek MIVA Polska, która wspiera Polskich Misjonarzy.
  2. Jutro w poniedziałek 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.
  3. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, dziś po wszystkich Mszach Świętych, błogosławieństwo kierowców i  naszych pojazdów mechanicznych. Modlimy się o roztropne ich wykorzystywanie. Przeżywać wtedy będziemy Tydzień Świętego Krzysztofa.
  4. We wtorek 26 lipca obchodzić będziemy wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków – tych żyjących i tych powołanych już do wieczności.
  5. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna, zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.
  6. Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 18.00, we wtorek i we czwartek o godzinie 8.00.
  7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 147, 151, 155, 159 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 169, 171, 175  (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: “Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: “Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: “Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Spotkanie, zjednoczenie, komunia z Bogiem – to cel naszego życia duchowego. Odnalezienie źródła, Boga, który jest Ojcem, to początek drogi. Jej zwieńczeniem – dar Ducha Świętego. Wówczas najgłębsze pragnienia człowieka i Boga się spełniają. Ta droga jest długa i mozolna jak każde dojrzewanie.

Doskonałym nauczycielem jest Jezus, który tę drogę przeszedł jako pierwszy i nam, swoim uczniom, pokazuje jak stawiać kroki na ścieżkach życia duchowego. Niegasnące pragnienie i wytrwałość są niezbędnym wyposażeniem duchowego wędrowca. Towarzyszą nam przyjaciele, którymi są aniołowie i święci w niebie.

Codzienna modlitwa Karola de Foucauld, (przeżywającego swoje ostatnie lata na Saharze, księdza, misjonarza, naukowca, kanonizowanego 15 maja 2022 r.), jest kwintesencją nauki płynącej z dzisiejszego fragmentu Ewangelii:

„Ojcze, zdaję się na Ciebie, zrób ze mną, co Ci się podoba,

cokolwiek uczynisz ze mną – dziękuję Ci.

Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko,

byleby Wola Twoja spełniała się we mnie,

we wszystkich Twoich stworzeniach – nie pragnę nic więcej, o Boże.

W ręce Twoje oddaję ducha mojego, bo kocham Cię całym sercem

i z ufnością oddaję Ci się bez reszty, gdyż jesteś naszym Ojcem.”


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Kamil Ariel Szaro, zamieszkały w Wysokiej Strzyżowskiej, Parafia Świętego Józefa

i

Aleksandra Zofia Glazar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

W intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Diecezjalna różańcowa:

O Boże błogosławieństwo na czas wakacji.