XVIII  Niedziela Zwykła

 1. Jutro rozpoczynamy miesiąc sierpień, czyli obchodzony i promowany przez Kościół miesiąc abstynencji. W ramach trwającej od 1984 roku inicjatywy, w tym czasie zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych.

  Dlaczego właśnie sierpień? Z wielu przyczyn. Miesiąc ten jest postrzegany jako miesiąc maryjny i czas pielgrzymowania. Także w sierpniu, w 1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Ale wybór właśnie sierpnia na miesiąc trzeźwości był też umotywowany przed laty względami praktycznymi. Dar abstynencji podjęty z miłości może otworzyć nas wszystkich na Boga, który jest Miłością. Jest spełnieniem prośby Jana Pawła II wołającego o nową „wyobraźnię miłosierdzia”, która w tym wypadku chroni nie tylko ciało czy psychikę człowieka, ale zwłaszcza życie duchowe osób tracących wolność na rzecz chwilowego przeżywania przyjemności.

 2. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek, sobota i niedziela miesiąca:

  – w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

  – zgłoszonych chorych odwiedzę w środę – dół Parafii do Kościoła od godziny 7.30, w piątek  góra Parafii, także od godziny 7.30.

  Spowiedź Święta każdy dzień pół godziny przed Mszą Świętą, w czwartek  dzieci i młodzież szkolna od godziny 17.15, w piątek spowiedź od godziny 17.15.

  – w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30. Wtedy także będziemy obchodzić Święto Przemienienia Pańskiego.

  – w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

 3. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18.00, w poniedziałek i we wtorek o godzinie 8.00. 
 4. W czwartek 4 sierpnia wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów, a zwłaszcza proboszczów. Obejmijmy naszą modlitwą kapłanów pracujących w naszej parafii.
 5. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.
 6. We wtorek 2 sierpnia  we wszystkich Kościołach parafialnych możliwość zyskania odpustu zupełnego „ Porcjumkuli ”, pod zwykłymi warunkami.
 7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 177, 183, 189 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 191, 193, 195 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: “Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: “Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: “Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: “Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Bohater dzisiejszej Ewangelii mógłby być wzorem dla współczesnych biznesmenów. Oto przedsiębiorca, który analizuje ilość posiadanych plonów, zastanawia się, gdzie je zmagazynować, dokonuje decyzji o zburzeniu starych magazynów i budowie nowych. Realizuje zatem inwestycję długoterminową. Wzór cnót dla dzisiejszych menadżerów. Jednak umiera gwałtownie i Pan Jezus ukazuje go jako negatywny przykład dla swoich słuchaczy. Gdzie zatem tkwił jego błąd? Można to zrozumieć, konfrontując jego postawę z innymi bohaterami biblijnymi, którzy również byli majętni. Weźmy króla Dawida. Był bogaty, ale za wszystko dziękował Panu Bogu w psalmach i pieśniach. Drugim przykładem może być Zacheusz, nawrócony zwierzchnik celników z Jerycha, który po spotkaniu z Panem Jezusem dużą część swojego majątku rozdał ubogim. Możemy podejrzewać, że długość życia bogacza z przypowieści była z góry wyznaczona przez Pana Boga, jednakże gdyby był on wdzięczny Najwyższemu za Jego dary, gdyby planował wspierać ubogich, to stanąłby przed Bogiem z inną duszą, nie narcystyczną i egoistyczną, tylko miłosierną i otwartą. Zastanówmy się dzisiaj, co posiadamy, za co możemy dziękować Panu Bogu i jak wspierać najuboższych. Jałmużna wobec ubogich jest bowiem naszym bogactwem u Boga.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Kamil Ariel Szaro, zamieszkały w Wysokiej Strzyżowskiej, Parafia Świętego Józefa

i

Aleksandra Zofia Glazar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Diecezjalna różańcowa:

Za zniewolonych przez nałóg pijaństwa, o dar wolności i uzdrowienia.