Porządki przy kościele parafialnym

Rozpoczyna się II etap prace konserwatorskich przy zabytkowym murze kościoła parafialnego. Zaczęliśmy je od oczyszczenia skarpy pod kościołem. Pracy było bardzo dużo z uwagi na śmieci i dziką roślinność zarastającą powierzchnię skarpy, ale i chętnych do pracy rąk tym razem nie zabrakło. Udało się także uporządkować tereny obok kościoła i koło plebanii (organistówki). 

Bóg zapłać kieruję do parafian, którzy poświęcili swój czas i z wielkim zaangażowaniem zabrali się do pracy ku radości wszystkich parafian i którzy przyczyniali się do upiększenia otoczenia naszej świątyni parafialnej.

Proboszcz – Ks. Bogdan Kielar

Galeria