XXVI  Niedziela Zwykła

1. W czwartek 29 września w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. Archanioł Michał Jest Patronem naszej Parafii, dlatego obchodzimy w tym dniu Odpust. Msze Święte o godzinie 11.00 (suma odpustowa) i o godzinie 17.00.

2. W sobotę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym. W naszej Parafii nabożeństwo różańcowe, w dni powszednie o godzinie 16.30, w Niedziele i Święta, przed Mszą o godzinie 9.15.

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

3. Od jutra Msze Święte w dni powszednie o godzinie 17.00.

4. W tym tygodniu pierwsza sobota i niedziela miesiąca:

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni w ramach nabożeństwa październikowego.

–  w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. Także na tę Mszę Świętą zapraszam dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Otrzymają poświęcone różańce.

5. Składka mszalna zbierana dziś przez Rade Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. Zbliża się pierwsza rocznica śmierci naszego Księdza Prałata Kazimierza Pańczyszyna. W przyszłą niedzielę, poniedziałek i we wtorek będą odprawiane Msze Święte za Jego duszę. W przyszły poniedziałek będzie to Msza Święta, odprawiona w Kaplicy Cmentarnej o godzinie 8.00, po której nastąpi poświęcenie nowego pomnika na grobie Księdza Prałata.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery numery 144, 150, 152, 154 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 162, 170, 174 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: “Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: “Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. Tamten rzekł: “Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: “Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. Tamten odrzekł: “Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: “Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Poprzestanie na krytykowaniu bogacza byłoby dowodem, że niewiele zrozumieliśmy z przesłania Jezusa. Trzeba nam pójść dalej i pytać, do czego wzywa nas dzisiejsze słowo Boże. Nasuwa się nieodparcie pytanie: Kto jest współczesnym Łazarzem? Gdzie możemy go spotkać? I dziś nie brakuje bowiem różnych form ubóstwa i ludzkiej nędzy. Nie musimy jej szukać w dalekiej Afryce, wystarczy rozejrzeć się uważnie wokół siebie.

W odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie nasuwają się słowa św. Jana Pawła II, który wielokrotnie wzywał nas do „wyobraźni miłosierdzia”. 18 sierpnia 2002 roku w homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach papież mówił, że na wiele sposobów próbuje się dziś zagłuszyć Boga w ludzkich sercach. Może to prowadzić do wspomnianego już zwątpienia w Bożą dobroć i obecność. Dlatego apelował, mówiąc:

Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.

Czy pamiętamy o słowach naszego św. Jana Pawła II? Czy nie zatraciliśmy w naszym zgorzknieniu i malkontenctwie „wyobraźni miłosierdzia”?


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Kacper Mariusz Lichoń, zamieszkały w Moderówce, Parafia pw. Św. Marcina w Szebniach

i

Ewa Barbara Filar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Kasztanowa, Parafia pw. Św. Michała Archanioła

 

Maciej Stanisław Urbanek, zamieszkały w Woli Radłowskiej, Parafia błogosławionej Karoliny Kózka

i

Kamila Magdalena Rysz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Diecezjalna różańcowa:

O dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.