XXVIII  Niedziela Zwykła

1.Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Różaniec w naszej Parafii, w dni powszednie o godzinie 16.30.

2.W piątek 14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej, nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

3.W przyszłą niedzielę po raz 22 będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną, ubogą młodzież. Przed Mszami młodzież naszej Szkoły im. Świętego Jana Pawła II będzie kwestować na ten cel.

4. W czwartek po Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym, spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery numery 202, 206A, 212, 214 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 216, 216A, 220 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!»

A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»

Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Refleksja nad Słowem Bożym

Ten, kto potrafi dziękować, jest człowiekiem godnym zaufania. Można mu powierzyć zadania, które spełni w sposób odpowiedzialny. Mając na uwadze dary, którymi cię Bóg obdarzył, dziękuj Mu i staraj się w swoim życiu podjąć dzieła świadczące o tym. Może mógłbyś się zaangażować w jakiś wolontariat? Może mógłbyś stworzyć grupę wsparcia dla osoby, która nie radzi sobie z życiem, ma kłopoty z nauką, nie widzi sensu życia lub została przez kogoś oszukana… Kiedyś Bóg przyszedł ci z pomocą, dzisiaj ty przyjdź z pomocą temu, kto na nią bardzo liczy! Wdzięczność zamieniona w konkret jest wielkim skarbem! Rano, kiedy się budzisz, i wieczorem, kiedy kładziesz się do snu, zawsze dziękuj Bogu za dary Jego łaskawości. Za chleb na stole, za ubranie, telefon, komputer i przyjaciela, który jest znakiem Bożej obecności. Dziękuj i okazuj innym życzliwość, abyś cieszył się kiedyś z tego powodu radością na wieki.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Diecezjalna różańcowa:

Za uczestników nabożeństw różańcowych, aby przez rozważanie tajemnic życia Pana Jezusa i Jego Matki postąpili na drodze dojrzałości chrześcijańskiej.