XXX  Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o Dobrej Nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz kontynent. Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.

Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. W tym ostatnim tygodniu października nabożeństwo różańcowe o godzinie 16.30, na które serdecznie zapraszam i dziękuję za dotychczasową obecność. Msza Święta, bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym.

W tym tygodniu także ostatnie Msze Święte w Kościółku, w środę, piątek i przyszłą niedzielę.

3.Pamiętajmy w tym tygodniu, ostatnim przed Uroczystością Wszystkich Świętych o porządkach na cmentarzu i przygotowaniu tego miejsca, do tej Uroczystości.

4. W przyszły wtorek będziemy przeżywali Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień tych wszystkich, którzy są już w niebie i wspomagają nas w drodze do Nieba. Msze Święte w naszej Parafii, w Kościele o godzinie 7.30 i 9.15. O godzinie 11.00 Msza Święta w Kaplicy Cmentarnej, po której procesja po naszym Cmentarzu, z pięcioma stacjami. Nie będzie już potem Mszy o godzinie 15.30.

5. W Uroczystość Wszystkich Świętych będzie kwesta na Cmentarzu, na rzecz poszerzenia naszego cmentarza, zrobienia nowych miejsc i alejek.

6. W zakrystii można składać kartki wypominkowe, wtedy także dowiemy się, kiedy w miesiącu listopadzie będą modlitwy za zmarłych, których polecać będziemy w modlitwie zaduszkowej.

7. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada Uroczysta Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana. Jest to ostatnia niedziela miesiąca, składaka mszalna, zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

8. W tym tygodniu, z soboty na niedzielę przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu i na nowy czas przychodzimy w przyszłą niedzielę 30 października do Kościoła.

9. Także w przyszłą niedzielę, jak co roku, po Mszy w Kościółku, około godziny 12.00 poświęcę wszystkie nowe nagrobki, pomniki, krzyże znajdujące się na naszym Cmentarzu parafialnym.

10. W tym tygodniu, 25 października nasza Szkoła Podstawowa przeżywać będzie Uroczystość 25 – lecia nadania Jej imienia Świętego Jana Pawła II. Uroczystości będą miały charakter wewnętrzny, a my jako Wspólnota Parafialna dziękujemy Bogu za wyróżnienie, jakim jest Patronat naszej Szkoły, gdzie uczęszczają nasze dzieci i za opiekę nad nią naszego wielkiego Papieża.

11. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery numery 262, 266, 276, 282 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 284, 296, 296A (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: “Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Przypowieść o faryzeuszu i celniku stanowi kulminację liturgii Słowa tej niedzieli. Adresatami opowiadania są ludzie gardzący innymi. Powodem pogardy była domniemana sprawiedliwość, czyli drobiazgowe zachowywanie przepisów Prawa oraz rytualna czystość. Jezus kolejny raz stawia przed ludzkimi sercami lustro, w którym mogą zobaczyć właściwy stan rzeczy i w konsekwencji przyjąć zaproszenie do nawrócenia. Modlitwa faryzeusza jest przedstawiona wręcz w karykaturalny sposób: oto stoi przed Bogiem zadufany w sobie człowiek, który nie tylko wydaje się wystawiać rachunek za każdy „dobry uczynek”, ale na dodatek gardzi tym, kto stoi obok niego. Faryzeusz równie skrupulatnie, jak własne ofiary, wylicza słabości innych ludzi. Sam uważa się za wcielenie doskonałości. Tymczasem celnik w głębokiej pokorze prosi o miłosierdzie dla swoich grzechów. Sąd Jezusa jest jednoznaczny. Pokora nie tylko zostanie nagrodzona usprawiedliwieniem, ale i wyniesieniem. Pan usłyszał modlitwę ubogiego i przyszedł mu z pomocą.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Diecezjalna różańcowa:

Za uczestników nabożeństw różańcowych, aby przez rozważanie tajemnic życia Pana Jezusa i Jego Matki postąpili na drodze dojrzałości chrześcijańskiej.