XXXII  Niedziela Zwykła

1.Przeżywamy miesiąc listopad, poświęcony pamięci zmarłych. O zmarłych pamiętamy ofiarując w ich intencji Msze Święte, odpusty, które teraz możemy zyskiwać, Komunie Święte, modlitwy i nasze dobre uczynki.

2. W tygodniu, w dni powszednie zapraszam na wypominki, modlitwę za zmarłych z naszych rodzin, parafii, tych wszystkich, którzy żyli pośród nas i poprzedzili nas w drodze do nieba. Modlitwy te będą o godzinie 16.30. Po skończonych wypominkach Msza Święta około godziny 16.50. W środy i piątki modlitwa zaduszkowa połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Nowenną do Bożego Miłosierdzia.

3. W piątek 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości, 104 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia na Mszy Świętej o godz. 16.50 będziemy modlili się w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie.

Centralne Uroczystości Gminne odbędą się w Rymanowie:

– godz.10.00  Zbiórka Pocztów Sztandarowych i wszystkich uczestników przy Pomniku Niepodległości, obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie.

– godz.10.15 Wymarsz do Kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Rymanowie.

– godz.10.30  Msza Święta w intencji Ojczyzny.

– godz. 11.45 Uroczysta Odprawa i zmiana warty przy Pomniku Niepodległości.

– godz.12.25  Uroczystości w Kinie Sokół – wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów, ślubowanie klas mundurowych, wręczenie stopni sokolskich, część artystyczna oraz wpisy do księgi pamiątkowej.

4. W środę 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

5. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji.

6. Bardzo prosimy o segregację śmieci na cmentarzu. Nie wrzucajmy wszystkiego do kontenera. Wyschnięte czy zmrożone kwiaty składamy na jednym miejscu obok kontenera. Donice z tych kwiatów i przedmioty plastikowe, szkło i znicze zużyte możemy wziąć do domu i w każdą drugą i czwartą środę miesiąca włożyć do odpowiedniego worka, który będzie zabrany przez służby porządkowe. W ten sposób oszczędzamy nasze środki finansowe, które zamiast na opłatę śmieciową możemy przeznaczyć na inne cele parafialne. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i poważne podejście do tej sprawy.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery numery 350, 352, 358 (Kościół).


Ewangelia według Świętego Łukasza    

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: “Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa “Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus bardzo dużo uwagi w swoim nauczaniu poświęcał zmartwychwstaniu ciał. Przekonywał, że ta prawda nie jest niczym nowym. Wskazywał, że ma ona swoje źródła jeszcze w Starym Testamencie. Powoływał się na Mojżesza, tak bardzo cenionego przez naród Izraela. Chrystus podkreślał, że śmierć nie jest ostatecznym końcem człowieka, że naszym powołaniem jest życie w Bogu tu na ziemi i kiedyś w niebie. Saduceusze wyśmiewali jednak tę prawdę. Argumentowali swoje racje przejaskrawionym przykładem, przekładając ziemskie relacje na rzeczywistość nieba. Jezus wyprowadzał ich z błędu. Przekonywał, że wieczność nie będzie doskonalszą wersją życia na ziemi. Jaka więc będzie? Nie wiemy. To ciągle jest tajemnicą. Być może ta nasza niewiedza skłania nas ku wątpieniu w życie po śmierci, ale nie powinniśmy się poddawać takiej pokusie. Skoro Jezus potwierdził tę prawdę, to nie mamy podstaw, by w nią wątpić. Codziennie w Credo powtarzamy: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Niech nie będą to puste, wyuczone słowa, ale świadoma deklaracja naszej wiary. Życie się nie kończy, ono naprawdę ma piękną kontynuację w wieczności. To, jak ona wygląda jest na razie dla nas zakryte, ale kiedyś owa zasłona zostanie przed nami zdjęta. Zobaczymy wszystko na własne oczy. To będzie wspaniała chwila!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Józef Penar – urodzony 13.01.1947, zmarł 10.11.2022, zamieszkały ul. Ks. Kazimierza Waisa 17. Pogrzeb w poniedziałek 14 listopada. Ceremonia pogrzebowa w Kaplicy cmentarnej, Msza Św. pogrzebowa o godz. 14.00 i pochówek na Cmentarzu.


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po skończonej Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Diecezjalna różańcowa:

O łaską nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.