Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się rok liturgiczny, podczas którego rozważaliśmy tajemnice naszego zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jako Tego, do którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas. Pamiętając o celu naszej życiowej pielgrzymki, zechciejmy być oddanymi synami i córkami Króla Wszechświata.

2. W tym tygodniu ostatnie nabożeństwa wypominkowe, od poniedziałku do piątku o godzinie 16.30, po nich Msza Święta. Nabożeństwo za zmarłych we wtorek o godzinie 16.00, a po nim Msza Święta około godziny 16.20. W sobotę Msza Święta rano o godzinie 8.00.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach.

4. W przyszłą niedzielę w naszej Parafii na wszystkich Mszach Świętych będziemy gościli Siostry, ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek, które w ramach homilii przybliżą nam postać Sługi Bożej, kandydatki na ołtarze, Matki Anny Kaworek.

5. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. W zakrystii są do nabycia wigilijne Świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie najbardziej potrzebujących i ubogich. Cena minimalna świecy to 10 zł.

7. Do nabycia są także opłatki, z których zbierane ofiary są przeznaczone na opłaty i utrzymanie Pana Organisty. Na dzień dzisiejszy poszukujemy nowego organistę, nowe środki będą więc na pokrycie jego pracy. Ofiary będą czekały na naszym koncie parafialnym. W zakrystii biorąc opłatki wpisujemy się na listę, na której umieszczamy także ofiarę pieniężną. Podobnie było i rok temu, a w poprzednich latach, osoby, które nawiedzały nasze domu, przy adresie rodziny, również umieszczały ofiarę złożoną za pracę Pana Organisty. Serdeczne Bóg zapłać.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 372, 374, 376, 378.


Ewangelia według Świętego Łukasza    

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dobra Nowina ukazuje nam przerażający obraz skutków decyzji ludzkiej. Postawa Sanhedrynu, która pchnęła do stracenia Jezusa, knuta przeciw Pomazańcowi Bożemu, była płomykiem rozpalającym ich dalsze działania i intrygę. A gdy już upewnili się, że zrobili wszystko, by On zawisł na krzyżu, dalej Mu ubliżali. Członkowie rady żydowskiej mieli wciąż zaślepione oczy – nie dostrzegali znaków od Boga, a w których brali udział: nie dali wiary wyznaniu Jezusa na przesłuchaniu – „Ja Jestem”, nie rozpoznali napisu na krzyżu – Król Żydowski, nie zrozumieli słów łotra z krzyża – „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Nie rozpoznali Tego, na którego czekały pokolenia. Mimo swych wysiłków, Chrystus zwyciężył śmierć i objął panowanie – nie tak, jak rozumieli je Żydzi, ale w sposób, jaki zapragnął tego Bóg.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Maria Jakieła – urodzona 20.03.1954, zmarła 15.11.2022, zamieszkała ul. Zdrojowa 354. 


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po nabożeństwie wypominkowym i Mszy Świętej, spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Diecezjalna różańcowa:

O łaską nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.