Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok

1.Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, to już druga niedziela po Świętach, a zarazem Nowy Rok i zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia.

W pierwszą niedzielę Nowego Boku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony nią Jego chwałę i uwielbienie. U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. Niechaj każdy z nas poweźmie teraz te święte posta­nowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te wielkie przy­rzeczenia.

2. W piątek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli Msze Święte jak w każdą niedzielę i na każdej Mszy poświęcenie kredy i kadzidła. Jest to także dzień szczególnej modlitwy za misję. Składka mszalna z uroczystości przeznaczona jest na cele misyjne.

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie. Około sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozwiązalnie z Bożym Narodzeniem.

Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub wg innych tłumaczeń – mędrcach ze Wschodu, który idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego ,,Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary złoto, kadzidło i mirrę “.

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirrę – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto).

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis ,,C+M+B” (imię Kacper pisane przez C po łacinie) wyrażał błogosławieństwo : ,,Niech Chrystus błogosławi mieszkanie!. Dom kropi się święconą wodą, a spalone kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.

Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli, natomiast więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w. zaczęło mówić o nich jako o królach, a zanim nazywano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło 300 lat.

W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiaruje mirrę Afrykańczyk, Melchior – jako dający złoto Europejczyk i Baltazar jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło. Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją relikwie Trzech Króli. Jak głosi legenda, przechowywano je początkowo w Konstantynopolu. W późniejszym okresie znalazły się w Mediolanie.

Trzej królowie czczeni są jako patroni podróżujący, pielgrzymów, handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

3. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu, gościmy w naszej Parafii przedstawiciela Seminarium Duchownego, Księdza Diakona, a z Uroczystości Trzech Króli, na potrzeby misji.

4. Dziś pierwsza kolęda na Mszy Świętej o godzinie 9.15 dla Rejonu I naszej Parafii, w piątek, w Uroczystość Trzech Króli – II Rejon, a w przyszłą niedzielę 8 stycznia – III Rejon naszej Parafii. Serdecznie zapraszam.

Jest to pierwsza niedziela miesiąca stycznia, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Przyszła niedziela to Niedziela Uroczystość Chrztu Pańskiego, która kończy Okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna Okres Zwykły. Kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego.

6. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

– dziś po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

pierwszy piątek (Uroczystość Trzech Króli  – 6 styczeń) skłania nasze serca do uwielbienia Serca Jezusowego i przebłagania za grzechy. Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę (4 styczeń) od godziny 7.30. Jesteśmy wszyscy po spowiedzi świątecznej, aby zyskać pierwszy piątek wystarczy przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. Dla wszystkich, którzy będą potrzebować Sakramentu Pokuty, służę zawsze pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

– w pierwszą sobotę (7 styczeń) zapraszam aby wynagradzać Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy, którymi jest znieważane. Różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę  7 stycznia, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 75 ,77 ,79.


Ewangelia według Świętego Łukasza    

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wspominamy dziś w uroczysty sposób Bożą Rodzicielkę, Maryję, między innymi dlatego, by jeszcze bardziej uświadomić sobie, że Bóg nigdy nie był tak blisko człowieka, jak w łonie Tej, która Go urodziła – gdy nadeszła pełnia czasu, „przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Będąc Matką Boga, Maryja jest także „w porządku łaski” Matką dla tych wszystkich, którzy do Niego należą. Wstawia się za nami, aby Chrystus – Zbawiciel, Książę pokoju – rodził się w naszych sercach. Czy przyjmiemy Go, tak jak to uczyniła Ona?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności 

Czesława Łucja Jakubowicz – urodzona 01.04.1937, zmarła 25.12.2022, zamieszkała ul. Ogrodowa 9.


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym ludziom młodym.

Diecezjalna różańcowa:

O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.