II Niedziela Zwykła

1.W środę 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w zakończeniu Tygodnia może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W czwartek 19 stycznia przypada dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona naszej Archidiecezji.

 3. W sobotę modlimy się za wszystkie babcie, a w niedzielę przyszłą za wszystkich dziadków, w dniu ich Święta. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia święta  i serdeczna pamięć.

4. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17.00, we wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 8.00.

5. Dziś kolejna Kolęda na Mszy o godzinie 9.15 – IV Rejon – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna, a za tydzień  22  stycznia Kolęda – Rejon V – ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum (obie strony) do końca, do Ostoi. Zapraszam.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę  8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 103, 105, 111.


Ewangelia według Świętego Jana    

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus wprowadza nas na nasze codzienne drogi życiowe. Chce przede wszystkim, byśmy szli po nich wyprostowani. Pragnie też, byśmy tak jak On umieli pochylać się na tymi, którzy uginają się pod ciężarem grzechu tego świata; byśmy pomagali im wstać. Jezus jest prawdziwie Barankiem Bożym, który ten grzech gładzi. Nie uczyni tego jednak, gdy w spotkaniu z Nim nic w nas się nie poruszy. Kiedy zatem dziś znowu, wpatrując się w podniesioną Hostię, usłyszymy słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”, pamiętajmy, że nie są to słowa obojętne, neutralne. Słowa te bowiem mają nas wzruszyć i poruszyć.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności 


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym ludziom młodym.

Diecezjalna różańcowa:

O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.