III Niedziela Zwykła

1.Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność w Kościele. Zakończenie tego tygodnia w środę, Świętem Nawrócenia Świętego Pawła. Przypominam o możliwości zyskania odpustu zupełnego. Módlmy się w tych dniach o jedność we wspólnocie Kościoła i w naszych rodzinach.

2. Dziś na Mszy Świętej o godzinie 9.15 przedostatnia kolęda, na którą zapraszam mieszkańców z ulicy Zdrojowej, obie strony, od sklepu Centrum, do końca – do Ostoi. Za Tydzień ostatnia kolęda, dla wszystkich mieszkańców z ulicy Osiedlowej i z ulicy Kasztanowej, na Mszy o godzinie 9.15.

3. Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00.

4. Dziś w całym Kościele przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego, która ma nas zachęcić do czytania Pisma Świętego i rozważania mądrości Bożej.

5. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna przeznaczona będzie na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. Pan Sołtys informuje, że w dniu 28 styczeń (sobota), w godzinach od 9 do 12, można będzie dokonać opłat ubezpieczenia OC – budynków na rok 2023 – Filar PZU. Opłaty będą przyjmowane w Kancelarii Sołtysa Klimkówka.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 4, 6, 10, 20.


Ewangelia według Świętego Mateusza    

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: “Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: “Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Refleksja nad Słowem Bożym

Warto w dzisiejszej Ewangelii zwrócić uwagę na miejsce, do którego kieruje się Jezus. Po usłyszeniu, że Jan Chrzciciel został uwięziony, usuwa się na północ kraju, do tzw. Galilei pogan. Można powiedzieć, że wkracza w liberalną część Izraela. Północna część Ziemi Świętej była bardzo zróżnicowanym środowiskiem. Zbiegały się tam różne szlaki handlowe, co powodowało również wymieszanie kultur oraz zwyczajów. Swój wpływ miała także niewola asyryjska i przesiedlenia z tamtego okresu. Nie pomagało to w utrzymaniu religijnego porządku, a co za tym idzie, moralnego ładu.

To właśnie w tej części Izraela Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. W tym regionie powołuje także apostołów, w tym przyszłą głowę Kościoła. W bezładzie i bagnie grzechu stoi skała – Piotr. Co to dla nas znaczy?

Jezus nie boi się wejść w brud. Wkracza w bagno Galilei. Podobnie chce wejść w nasze brudy. W każdym z nas znajduje się jakaś skała – nasza dobra strona, którą możemy przemienić w fundament naszego nawrócenia. Jeżeli tylko pozwolimy się poprowadzić Jezusowi. Kondycja współczesnego świata i sytuacji w Galilei jest bardzo podobna. Wymieszanie kultur, globalizacja – to czynniki, które same w sobie nie są złe, ale nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do identycznego załamania obyczajów, jakie miało miejsce w czasach Chrystusa.

Podobieństwo tych czasów nie powinno w nas budzić jedynie niepokoju. Jak w Galilei, tak i tutaj widać światłość wielką – jest nią Chrystus, który idzie z Dobrą Nowiną i nie boi się pobrudzić naszą nędzą.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Jerzy Marek Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i

Lucyna Fajkiel, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności 


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym ludziom młodym.

Diecezjalna różańcowa:

O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.