VI Niedziela Zwykła

1. Przychodzimy do ołtarza, na którym codziennie ponawia się ofiara Chrystusa. Dziś przyszliśmy, by uświadomić sobie wymagającą wolność człowieka. „Przed ludźmi życie i śmierć, co się podoba, to będzie ci dane”. Bóg obdarzył nas wolnością. Otrzymaliśmy wolną wolę, możność wyboru dobra lub zła, życia bądź śmierci. Nasza obecność na tym świętym zgromadzeniu jest znakiem, że wybieramy życie. Słowo Boże i Eucharystia daje nam nowe życie, zapoczątkowuje chwałę, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało”. Przyjmijmy pokarm Chrystusowego Ciała. I pomyślmy: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

2. Zapraszam w tym tygodniu na Msze Święte o godzinie 17.00. Przypominam, że w każdą środę o godzinie 16.45 jest odprawiana nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania prosimy składać do koszyka przy konfesjonałach. W piątki o godzinie 16.45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Bezpośrednio po Nowennach, o której się zakończą odprawiane są Msze Święte. 

3. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 39, 6, 6A, 6C .

Ogłoszenie Pana Sołtysa!

Sołtys Wsi Klimkówka zaprasza do odbioru DECYZJI PODATKOWYCH Urzędu Gminy Rymanów na 2023r. w Kancelarii Sołtysa, w godzinach od 9.00 do 11.00  oraz od 14.00  do 16.00, w następujących terminach:

– 15 lutego 2023 r.  /środa/  Rejon nr I

– 16 lutego 2023 r.  /czwartek/  Rejon nr II

– 17 lutego 2023 r. /piątek/  Rejon nr III

– 18 lutego 2023 r. /sobota/  Rejon nr IV

– 20 lutego 2023 r. /poniedziałek/  Rejon nr V

– 21 lutego 2023 r. /wtorek/  Rejon nr VI

 Z POWAŻANIEM SOŁTYS WSI KLIMKÓWKA –  KAZIMIERZ KIELAR

Ogłoszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce ogłasza zapisy dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego oraz dzieci do klasy I szkoły podstawowej. Rekrutacja będzie trwać od 20 lutego 2023 roku do 30 marca 2023. Szczegóły na stronie internetowej Szkoły. Z poważaniem – Agnieszka Groblewska – Dyrektor Szkoły.


Ewangelia według Świętego Mateusza    

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze pieklą ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Refleksja nad Słowem Bożym

Trzeba nam wziąć sobie do serca te wskazania Jezusa i według nich realizować naszą codzienność. Dżibuti powtarzał sobie słowa „wolność” i „sprawiedliwość” i one dodawały mu sił do dalszej drogi.

Ile razy stajesz przed wyborem pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy tym, czego chcesz, a co powinieneś, powtarzaj słowa: „miłość”, „wierność”, „przebaczenie” i „wiarygodność” – a wtedy Twój wybór zawsze będzie wyborem według definicji wolności podanej przez Chrystusa.

I na koniec pytania do refleksji:

– Na ile już dzisiaj w podejmowanych działaniach kierujesz się postawą ukrytą w tych czterech słowach: miłość, wierność, przebaczenie i wiarygodność?

– Na ile żyjesz prawdziwą wolnością?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Diecezjalna różańcowa:

O nowe powołania do życia konsekrowanego w Kościele.