IV Niedziela Wielkiego Postu

1.Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

2.Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 16.30. Dziś Gorzkich Żale o godzinie 15.00.

3.W tygodniu Masze Święte o godzinie 17.00, w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w piątek Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

4.W sobotę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.

5.W tym tygodniu w piątek 24 marca rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne:

 – Rozpoczniemy je Drogą Krzyżową o godzinie 16.30. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 16.15. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta z nauką dla wszystkich.

– W sobotę drugi dzień rekolekcji. Msze Święte z nauką dla wszystkich o godzinie 8.00 i 17.00. Po Mszy Świętej o godzinie 17.00 nauka stanowa dla rodziców – ojców i matek.

– W przyszłą niedzielę, trzeci dzień rekolekcji. Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną o godzinie 15.00. Po nabożeństwie Msza Święta już bez kazania.

– W przyszły poniedziałek 27 marca, zakończenie rekolekcji. Msze Święte o godzinie 8.00 i 18.00.

W poniedziałek 27 marca swoje rekolekcje przeżywać będą także uczniowie Szkoły Podstawowej.

Program Rekolekcji wywieszony jest w gablotce i jest na naszej stronie internetowej .

6.W tym tygodniu z soboty 25 marzec, na niedzielę 26 marzec przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do przodu. Po zmianie czasu Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18.00. W ostatni dzień Rekolekcji i zakończenie ich będzie o godzinie 18.00.

7.Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składaka mszalna zbierana przez Radę parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

8.W przyszła niedzielę 3 kwiecień (V Niedziela Wielkiego Postu) młodzież z Caritas Szkolna będzie rozprowadzała ozdoby wielkanocne. Zachęcam do nabycia tych różnych pamiątek, które wykonane zostaną przez dzieci i młodzież z naszej Parafii i Szkoły, a dochód przeznaczony będzie na funkcjonowanie Koła Caritas.

9.Proszę zgłaszać w zakrystii chorych (nie pierwszo piątkowych), których odwiedzę z posługą sakramentalną w najbliższy piątek, 24 marca, od godziny 7.30.

10.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 9.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Rzecznej, numery 4,5,8,10.


Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów !

Burmistrz Gminy Rymanów zwołuje zebranie sprawozdawcze Sołectwa Klimkówka, które odbędzie się dnia 26 marzec 2023 roku, o godzinie 12.00 w Sali Domu Ludowego.

Porządek zebrania:

Otwarcie zebrania, sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2022, dyskusja, sprawy różne i zamknięcie zebrania.


Ewangelia według Świętego Jana
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: “Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: “Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: “Idź, obmyj się w sadzawce Siloam” – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: “Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: “Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: “Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: “To ja jestem”. Mówili więc do niego: “Jakżeż oczy ci się otworzyły?” On odpowiedział: “Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli do niego: “Gdzież On jest?” Odrzekł: “Nie wiem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: “Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: “Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: “Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?” I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: “A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: “To prorok”. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: “Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?” Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: “Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: “Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: “Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na to odpowiedział: “Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: “Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: “Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?” Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: “To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi”. Na to odpowiedział im ów człowiek: “W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Rzekli mu w odpowiedzi: “Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?” I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: “Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział: “A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: “Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: “Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: “Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: “Czyż i my jesteśmy niewidomi?” Jezus powiedział do nich: “Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal”.

Refleksja nad Słowem Bożym
Duchowa ślepota faryzeuszów była większa niż fizyczny brak wzroku u chłopca, który został uzdrowiony. Uczeni w Piśmie byli nieprzejednani w swoim uporze i wrogości względem Jezusa. Poddawali w wątpliwość nie tylko Jego słowa, ale też i znaki, które czynił. Z ich zachowaniem kontrastuje postawa uzdrowionego – pełna pokory, uznania względem Nauczyciela z Nazaretu i czci wobec Boga.
Opisana scena wzywa nas do zastanowienia się nad naszym nastawieniem względem Jezusa. Jak zachowujemy się wobec świata, który nie wierzy w Chrystusa i poddaje w wątpliwość Jego moc? Jak reagujemy, gdy straszą nas wykluczeniem z jakiejś grupy z powodu naszej wiary? Jak bardzo trzeba być ślepym, by nie zobaczyć obecności Jezusa w świecie. Jak bardzo trzeba być niewidomym, by nie dostrzec Jego bliskości w Ewangelii i Eucharystii. Czy chrześcijaństwo, które trwa od ponad dwóch tysięcy lat, może być tylko ludzkim wymysłem? Czy gdyby była to jedynie ludzka ideologia, tylu ludzi oddawałoby za nią życie? Niech nigdy nie zabraknie nam odwagi, by zawsze, wszędzie i każdemu, bez względu na okoliczności mówić z pełnym przekonaniem: wierzę w Boga.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po Mszy Świętej , spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła w Kościele.


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Za tych którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia. 

Diecezjalna:

Za chorych, aby swoje cierpienie łączyli z tajemnicą Krzyża Chrystusowego.