Niedziela Zmartwychwstania 

1.Msze Święte w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego: o godzinie 6.00, 9.15, 11.00. Nie ma Mszy o godzinie 15.30.

2. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00. Nie ma Mszy o godzinie 15.30. Postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Msze Święte w Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00 i 15.30. Na wszystkich Mszach Świętych, zamiast kazania, wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia, co jest warunkiem zyskania odpustu zupełnego. W Niedzielę Miłosierdzia rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia, dlatego w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Caritas, wspierające biednych i potrzebujących.

4.Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 18.00. Z racji Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia, 15 minut przed Mszą Świętą będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W środę Koronka o godzinie 17.30.

5. Pragnę podziękować wszystkim za przygotowanie naszego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego. Dziękuję wszystkim za udział w tych nabożeństwach i za łączność duchową w naszych Rodzinach przez transmisje internetowe i wspólne przeżywanie tych wydarzeń Paschy. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Księdza Waisa, numery 1, 3, 5, 6.


Ewangelia według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych

Refleksja nad Słowem Bożym

Do czego doprowadziła miłość Marii? Przede wszystkim do tego, że nie mogła wytrzymać określonego przepisami czasu, aby przyjść do grobu. Koniecznie chciała nawiedzić ciało swojego Mistrza, dlatego przyszła wczesnym rankiem. To, co zobaczyła, wywołało w niej zakłopotanie i niezrozumienie, ale nie odebrało miłości z jej serca. Dzięki niej odkryła tajemnicę zmartwychwstania.

Do czego doprowadziła miłość ucznia, którego Jezus kochał? Do otworzenia oczu na ślady zostawione przez Chrystusa. Prawda pustego grobu także była trudna do zrozumienia dla Jana. Jednak patrząc na płótna i chustę uwierzył i zrozumiał, dlatego że kochał i każde słowo swojego Mistrza przechowywał w sercu.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

O większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Diecezjalna:

Aby cały Kościół odkrywał źródło swojej działalności w tajemnicy paschalnej Chrystusa celebrowanej w liturgii.