Kontynuujemy prace porządkowe w parafii – 2023

Bóg zapłać wszystkim Parafianom, członkom OSP Klimkówka, którzy w sobotę 29 kwietnia, brali udział w pracach porządkowych przy Kościółku pw. Znalezienia Św. Krzyża oraz na starym cmentarzu.

Jak zwykle chętnych do pracy nie zabrakło, co pozwoliło zrobić generalne porządki w kościółku oraz w obejściu wokół. Prace na starym cmentarzu polegały przede wszystkim na usunięciu zakrzaczeń oraz pielęgnacji koron drzew, które zagrażały bezpieczeństwu odwiedzających nasz cmentarz, pomnikom, a także sąsiadującej z cmentarzem zabudowie.

Zarówno kościółek, jak i stary cmentarz stanowią dla Parafii szczególne wartości duchowe i cenne dziedzictwo kulturowe, dlatego pragnę podziękować tym wszystkim, którzy czują się współodpowiedzialni za te miejsca i angażują się bezinteresownie we wszelkie prace w ciągu całego roku.

Ks. proboszcz Bogdan Kielar

Galeria