VI Niedziela Wielkanocy

1.Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.

2.Od poniedziałku, przez trzy kolejne dni modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące (tzw. Dni Krzyżowe). Prośmy Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.

3. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele w dni powszednie o godzinie 17.30. Po nabożeństwie Msza Święta .

4. W następną niedzielę 21 maja obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu,  w naszym Kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 11.00, grupa dzieci klas III po raz pierwszy przystąpi do Sakramentu Eucharystii. Dwa dni wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklękną przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Spowiedź Święta w piątek 19 maja, od godziny 16.30 do 17.30 (dla dzieci I Komunijnych), w czwartek od 16.45 do 17.30 (dla dorosłych – rodzice, rodzeństwo, chrzestni itp.)

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.

5.W tym tygodniu próby:

Dla dzieci klas III  – w poniedziałek, wtorek, środę i piątek po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej.

6. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny będą połączone z nabożeństwem majowym.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy rodziców dzieci z Klasy II (Kościół) i numer 22 z ulicy Kwiatowej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W Ewangelii św. Jana termin „świat” posiada trojakie znaczenie. Wszystkie te znaczenia możemy odnaleźć w następującym zdaniu: „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał”. Świat jest więc Bożym stworzeniem i jako taki jest dobry. Jest areną, na której rozgrywa się walka dobra i zła, oznacza także sferę opanowaną przez Szatana, a więc zło, które wdarło się w Boże stworzenie. W tym trzecim znaczeniu świat ma być przekonany przez Ducha Parakleta o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Grzechem jest brak wiary w Jezusa. Sprawiedliwość należy się Jezusowi. Osądzony zaś został już Szatan, który jest nazwany władcą tego świata. Jego uzurpatorskie zapędy zostają ujawnione i okazuje się, że jego władza jest tylko pozorna. On uważa się za władcę świata, gdyż oszukał część jego mieszkańców. Jezus natomiast, umierając i zmartwychwstając, złamał panowanie Szatana. Tytuł władcy świata użyty jest przez św. Jana w odniesieniu do Szatana z dużą dozą ironii. To władca, którego władza się rozlatuje.

Nie zostajemy sierotami, choć Jezus odchodzi do nieba, gdyż posyła nam Ducha Parakleta. Czy jesteśmy świadomi, jakiego mamy Orędownika, czy liczymy na jego orędownictwo i czy pod Jego przewodem staramy się wobec świata dawać świadectwo o Chrystusie?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby grupy i ruchy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Diecezjalna:

O nowe powołania kapłańskie, szczególnie dla naszej Archidiecezji.