Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

1.Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest ona obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

2.Dziś w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, na Mszy Świętej o godzinie 11.00. Grupa 20  dzieci  po raz pierwszy przystąpi do Sakramentu Eucharystii. Przez cały tydzień będzie wraz z rodzicami przeżywała Biały Tydzień, swoje dziękczynienie za dar Jezusa przyjętego do swego serca.

Lista dzieci :

Balcerak Laura          

Borek Filip     

Dąbrowska Alicja      

Dobrowolska Maja   

Hanus Aleksandra     

Hyla Martyna

Klara Kacper 

Krukar Adam 

Litwin Julia    

Michalska Wiktoria  

Nycz Maria    

Penar Antoni 

Penar Jagoda 

Penar Jan

Penar Miłosz 

Sołtysik Dominika     

Starościak Lena         

Szajna Filip     

Zięba Bartłomiej       

Zięba Mikołaj

3.W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego, którą uroczystość będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę 28 maja.

Zapraszam na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30 połączone z Nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego, po których odprawiana jest Msza Święta. W sobotę nabożeństwo majowe o godzinie 7.45, a po nim Msza Święta o godzinie 8.00. W tym dniu w Katedrze przemyskiej odbędą się Święcenia kapłańskie, gdzie wśród nowych Neoprezbiterów jest dwóch diakonów z naszego Dekanatu, z Jaślisk i Iwonicza.

4. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Mszy Świętej o godzinie 11.00 przeżywać będziemy Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej Dzieci Klasy IV.

W przyszłą niedzielę 28 maja, z racji Uroczystości Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, nie będzie Mszy Świętej w Kościółku, o godzinie 11.00.

5. Przypominam, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.

6. Przyszła niedziela jest ostatnia niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Słonecznej, numery 12, 14, 15, 18 (Kościół) i numery 28, 30, z ulicy Słonecznej (Kościółek) .


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Refleksja nad Słowem Bożym

Na Górze Wniebowstąpienia kończy się ziemska przygoda apostołów z Jezusem. Poszli oni za Jego wezwaniem, ale to, co widzieli i co słyszeli niejednokrotnie wychodziło daleko poza ich najśmielsze wyobrażenia, co obnażało ograniczenia ich wiary. Ta postawa nie opuściła ich nawet po zmartwychwstaniu Pana. Najbardziej znany jest przypadek „niewiernego” Tomasza. Ale w dzisiejszej Ewangelii czytamy, że wątpił nie tylko Tomasz. Ale mimo to, Jezus przed swoim odejściem do domu Ojca powierza im najważniejszą misję – głoszenia Ewangelii. Dziś ta misja to nasze zadanie.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby grupy i ruchy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Diecezjalna:

O nowe powołania kapłańskie, szczególnie dla naszej Archidiecezji.