Niedziela Trójcy Świętej

1.W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.

2. W czwartek 8 czerwca będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00. Mszy Świętej popołudniu już nie będzie. Po Mszy Świętej o godzinie 11 ruszymy z procesją do czterech Ołtarzy. Na początku Krzyż, feletrony, Straż Pożarna, ministranci, chłopcy dzwoniący dzwonkami i dziewczynki sypiące kwiaty. Następnie Najświętszy Sakrament  pod baldachimem i wszyscy wierni.

3. W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali po Mszy św. o godz. 18.00 przez całą oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

4. W czerwcu oddajemy cześć Bożemu Sercu podczas nabożeństwa z litanią po Mszach św. wieczornych, na które serdecznie zapraszam.

5. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na piątek po Mszy Świętej wieczornej i procesji  zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 1, 2, 3, 4 (Kościół) i numery 6, 9, z ulicy Ogrodowej (Kościółek).

Ogłoszenie dotyczące  XXVII  Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Pielgrzymka do Częstochowy z naszej parafii planowana jest w dniu 17 czerwca 2023r.

Wyjazd o godz. 3 rano.  Osoby chętne prosimy o wpisanie się na listę w Zakrystii u Siostry Agaty.

 Można się zapisywać do soboty- do 10 czerwca.

Pielgrzymkę będziemy przeżywać pod hasłem:

 „ Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa”

Zapraszamy do licznego udziału w tej co rocznej modlitwie.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: “Tak Bóg umiłował świt, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus stał się człowiekiem z miłości do nas. Przyszedł, aby nas zbawić. By jednak Jego dar rzeczywiście zaowocował w człowieku zbawieniem, potrzeba odpowiedzi, potrzeba po prostu wiary. Bóg traktuje nas poważnie i sam chciałby być tak potraktowany. Co to znaczy? To znaczy, że jak On ma osobiste odniesienie do mnie i do ciebie, tak wymaga, by każdy z nas miał osobiste odniesienie do Niego. Każdy za siebie ma zadecydować: tak, wierzę. Wierzę w Jego dobre intencje wobec mnie, w tę nieskończoną miłość, która zawiodła Go aż na krzyż, abym ja nie musiał się tam znaleźć, abym nie był cierpiący i niespełniony na wieki. Wierzę, że Jezus Chrystus, Syn Boży, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, osobiście pragnie mieć mnie blisko siebie na zawsze.

Wierzę i proszę – mogę prosić – Ducha Świętego, aby umacniał i utwierdzał moją wiarę.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

 1. Kamil Paweł Wiernasz, zamieszkały w Klimkówce, ulica Osiedlowa, pochodzący z Parafii Św. Michała Archanioła w Klimkówce
  i
  Kamila Katarzyna Podleśna, zamieszkała w Ladzinie, ulica Nad Taborem, Parafia Świętego Wawrzyńca w Rymanowie
 2. Adam Józef Mrowiec, zamieszkały w Tarnowie, ulica Spadzista, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
  i
  Joanna Kinga Gładysiewicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła
 3. Tomasz Paweł Nycz, zamieszkały w Króliku Polskim, ulica Bieszczadzka, Parafia Narodzenia NMP
  i
  Zuzanna Maria Jakubowicz, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła 

Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po Mszy Świętej spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Diecezjalna:

Za tych, którzy przeżywają życiowe trudności, aby w Kościele odnaleźli potrzebną pomoc i wsparcie.