Wprowadzenie relikwii św. abp. Józefa Bilczewskiego

W dniu 10 czerwca 2023r. miało miejsce wprowadzenie relikwii św. abp. Józefa Bilczewskiego do kościoła parafialnego w Klimkówce. Mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli ks. bp. Marian Buczek, ks. prałat Andrzej Legowicz – osobisty sekretarz J.E. Mieczysława Mokrzyckiego, ks. prof. zw. dr hab. Józef Wołczański, ks. Grzegorz Polasz – proboszcz parafii w Rymanowie, ks. Kazimierz Giera – proboszcz parafii w Iwoniczu i ks. Bogdan Kieler – proboszcz parafii w Klimkówce.

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach. Po ukończeniu podstawówki w rodzinnej miejscowości, a potem w Kętach, uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, gdzie zdał maturę w czerwcu 1880 r.

6 lipca 1884 r. został wyświęcony na kapłana w Krakowie przez kard. Albina Dunajewskiego. Studiował w Wiedniu, Rzymie oraz Paryżu. Po powrocie ze studiów w latach 1888-1890 był wikariuszem w Kętach. Pracował też w Krakowie, jako wikary. W 1891 r. został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, piastując przez pewien okres funkcję dziekana fakultetu teologicznego, a także rektora Uniwersytetu. 17 grudnia 1900 r. papież Leon XIII mianował go arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego.

To na prośbę św. Bilczewskiego wśród wezwań Litanii Loretańskiej od 1908 r. znalazło się i to: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. On też wyprosił, by święto Królowej Polski połączyć z rocznicą Konstytucji 3 maja. Kiedy na początku XX wieku skradziono korony z obrazu Pani Jasnogórskiej, to abp Bilczewski w 1910 r. prosił papieża Piusa X o ufundowanie nowych papieskich koron. Metropolitę Lwowa cechowała ogromna dobroć serca, wyrozumiałość, pokora, pobożność, pracowitość i gorliwość duszpasterska

Galeria