XII Niedziela Zwykła

1.Dziś ostatnia niedziela czerwca, niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

2. W czwartek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msza Święta o godz. 8.00 i 18.00. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej.

3. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i niedziela miesiąca.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30.

– w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Bóg zapłać.

6. W sobotę rozpoczniemy nowy miesiąc. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcam do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą można odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.

7. Od dzisiejszej niedzieli, przez cały okres wakacji, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15.30.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy  Leśnej, numery  2, 3, 6, 8 (Kościół) i numery  9, 12  z ulicy Leśnej  (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Refleksja nad Słowem Bożym

Za wyznawanie wiary i za głoszenie Ewangelii możemy być prześladowany, wyśmiewani i karani, mamy jednak się nie bać takich sytuacji, gdyż dla Jezusa jesteśmy więcej warci, niż wyceniają nas inni ludzie. Wycena Jezusa powinna mieć dla nas większą wartość niż ludzkie opinie. Nie było łatwo wtedy tak radykalnie bronić nauki Jezusa i nie jest łatwo dzisiaj, ale On sam nie pozostawia złudzeń co do tego, że Jego nauka burzy pokój, że przynosi konflikt, ponieważ wymaga radykalnych postaw, zgodnych z Jego wszystkimi zasadami, szczególnie z tymi, które są dla nas trudne i wymagające.


Zapowiedzi przedmałżeńskie 


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Diecezjalna:

Za tych, którzy przeżywają życiowe trudności, aby w Kościele odnaleźli potrzebną pomoc i wsparcie.