XV Niedziela Zwykła

1.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

3. Nie zapominajmy też o codziennej modlitwie i udziale w nabożeństwach, które celebrujemy w naszym kościele w ciągu tygodnia: w środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. Nowenna do Bożego miłosierdzia, w Kościółku, w piątek o godzinie 9.45. Jeśli nie mamy możliwości przybycia do kościoła na Mszę Świętą, to celebrujmy te nabożeństwa prywatnie lub we wspólnocie rodzinnej.

4. W piątek 21 lipca (trzeci piątek miesiąca) Tradycyjna Droga Krzyżowa. Początek Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 17.00. Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej, w piątek, o godzinie 8.00. Po jej zakończeniu Drogi Krzyżowej, Msza Święta w Kościółku, około godziny 18.00. W tym dniu także, jak w każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00 w Kościółku. Rozważania przygotowuje Caritas Parafialna.

5. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 18.00, w poniedziałek i sobotę o godzinie 8.00. W piątek, w dniu Drogi Krzyżowej także dodatkowa Msza Święta o godzinie 8.00.

6. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. W niektórych diecezjach trwają stosowne przygotowania do podjęcia drogi przez pątników. Cały nasz kraj opleciony jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi – szczególnej Bożej obecności. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.

7. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu i zdrowiu szczęśliwie powrócą do domu.

8. W dniach 23-29 lipca 2023 rok  będzie obchodzony  Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. W naszej Parafii błogosławieństwo to w przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Świętych. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na ten cel.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 87, 97, 99, 107, 111 (Kościół) i numery 113, 119, 123,  z ulicy Zdrojowej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Refleksja nad Słowem Bożym

Miejsce skaliste w dzisiejszej przypowieści oznacza człowieka, który nie pielęgnuje usłyszanego słowa Bożego. W wierze nie chodzi tylko o fascynację Bogiem, Jego przesłaniem, ale nade wszystko o podążanie za Nim. Człowiek, który słucha Bożych słów, nie pozostawia ich dla siebie, ale przekazuje dalej. Zatem słuchanie Chrystusa popycha człowieka na drogę ewangelizacji. Nie wystarczy powiedzieć o sobie: „jestem chrześcijaninem”. Trzeba swoim życiem, wyborami, sposobem myślenia to udowodnić. Święty Cyprian mawiał: „Należy pamiętać, że skoro nazywamy Boga naszym Ojcem, powinniśmy postępować jak dzieci Boże”. I na tym właśnie polega słuchanie Jezusa uszami wiary.


Zapowiedzi przedmałżeńskie 

Grzegorz Krzysztof Dankiewicz, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Prafia Świętego Michała Archanioła

i

Katarzyna Aneta Kmonk, zamieszkała w Krośnie, ulica Piastowska, Parafia Świętego Piotra i Jana z Dukli

 

Dominik Jan Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce

 i

Gabriela Maria Szczurek, zamieszkała w Klimkówce, ulica Osiedlowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Diecezjalna:

Za zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła