Budowa Parafialnego Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Cel bezpośredni – przygotowanie infrastruktury na potrzeby planowanej do prowadzenia działalności kulturalnej oraz zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu

Zakres prac: roboty budowlane, technologia kotłowni, pompa ciepła, fotovoltaika, magazyn energii, instalacje gazowa, elektryczna, odgromowa, sanitarna, zasilanie elektryczne, biały montaż, stolarka drzwiowa, barierki, rolety

Wartość inwestycji – 1 300 000,00zł