XVII Niedziela Zwykła

1.Mija już prawie połowa wakacji. Wraz z początkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

2. W najbliższy wtorek 1 sierpnia, przypada 79  rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W połowie miesiąca przedmiotem refleksji staną się sierpniowe dni narodowego przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych na polskim wybrzeżu. Wspomnijmy też „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Niech to bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę i ufność w moc i potęgę Pana wieków.

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

– spowiedź Święta każdy dzień pół godziny przed Mszą Świętą, w czwartek  dzieci i młodzieży szkolnej od godziny 17.15, w piątek spowiedź od godziny 17.15. W tym miesiącu nie będzie odwiedzin chorych pierwszo piątkowych.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

4. We wtorek rozpoczynamy miesiąc sierpień, czyli obchodzony i promowany przez Kościół miesiąc abstynencji. W ramach trwającej od 1984 roku inicjatywy, w tym czasie zachęca się wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych.

Dlaczego właśnie sierpień? Z wielu przyczyn. Miesiąc ten jest postrzegany jako miesiąc maryjny i czas pielgrzymowania. Także w sierpniu, w 1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Ale wybór właśnie sierpnia na miesiąc trzeźwości był też umotywowany przed laty względami praktycznymi. Dar abstynencji podjęty z miłości może otworzyć nas wszystkich na Boga, który jest Miłością. Jest spełnieniem prośby Jana Pawła II wołającego o nową „wyobraźnię miłosierdzia”, która w tym wypadku chroni nie tylko ciało czy psychikę człowieka, ale zwłaszcza życie duchowe osób tracących wolność na rzecz chwilowego przeżywania przyjemności.

5. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, składka Mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. W środę 2 sierpnia  we wszystkich Kościołach parafialnych możliwość zyskania odpustu zupełnego „Porcjumkuli ”, pod zwykłymi warunkami.

7. W piątek 4 sierpnia wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów, a zwłaszcza proboszczów. Obejmijmy naszą modlitwą kapłanów pracujących w naszej parafii.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych, z ulicy Zdrojowej, numery 159, 169, 171, 175 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery  175 A, 177, 183 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?”

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.

A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Czy dysponując tak ogromnym dobrem, jakim jest prawo Boże, potrafimy zawsze się do niego odwoływać i w jego świetle dokonywać oceny wszystkiego, co nas spotyka? Czy wiedząc, że ta mądrość Boża objawiła się w Chrystusie, cenimy ją sobie nade wszystko i potrafimy – tak jak bohaterowie przypowieści – oddać dla tego skarbu wszystko, i to niezależnie od tego, czy jest on dla nas zaskoczeniem, bo wcale go nie szukaliśmy, czy też jego pełnia objawiła się nam podczas gorliwych poszukiwań?

Można uzupełnić to zakończenie o kolejne pytania. Postawienie ich potraktujmy jako pracę domową na najbliższy tydzień z tej wspólnie przepracowanej lekcji.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Patryk Tokarz, zamieszkały w Skrzyszowie, Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP

i

Weronika Kinga Krukar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce


Odeszli do wieczności

Józef Dąbrowski – urodzony 14.03.1934r., zmarł 27.07.2023, zamieszkały ul. Zdrojowa 352


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Diecezjalna:

Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.