XIX Niedziela Zwykła

1.W najbliższy wtorek, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze św. w naszej parafii w porządku niedzielnym, o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00 w Kościółku. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie wianków i ziół. Sam gest błogosławienia tych rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

Msza Święta o godzinie 9.15 połączona będzie z dziękczynieniem za tegoroczne zbiory i z poświęceniem wieńca dożynkowego.

2. Jutro, w poniedziałek,  w liturgii wspominamy kapłana i męczennika, franciszkanina, św. Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

3. Wraz z sobotnim świętem maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach zbrojnych, o polskim wojsku, które tego dnia ma swoje święto. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają – doświadczamy tego naocznie. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu. Dziękujemy w setną rocznicę tego cudu za opiekę Maryi nad naszym Narodem.

4. W piątek 18 sierpnia (trzeci piątek miesiąca) Tradycyjna Droga Krzyżowa. Początek przy Kościele głównym o godzinie 17.00. Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej, w piątek, o godzinie 8.00. Po Drodze Krzyżowej, Msza Święta w Kościółku, około godziny 18.00. W tym dniu także, jak w  każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00  w Kościółku. Rozważania przygotowują Róże różańcowe.

5. Msze Święte w tygodniu o godzinie 18.00, w piątek, w dniu Drogi Krzyżowej dodatkowa Msza rano o godzinie 8.00.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 201, 203, 211, 215 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 41, 217, 221 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.

Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.

A on rzekł: „Przyjdź”.

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:

„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:

„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Uczniowie, którzy zawsze towarzyszyli Jezusowi, są sami na wodach jeziora Genezaret i walczą z przeciwnym wiatrem. Wtedy przychodzi do nich Mistrz, krocząc po wodzie. Panowanie nad wodami jest także jednym z objawów mocy Boga, jak wymienione już znaki teofanii. Uczniowie jeszcze nie rozumieli boskiej godności Jezusa, zatem kroczący po wodzie mógł być jedynie zjawą, która ich przestraszyła. Dlatego Nauczyciel mówi o odwadze, bo rzeczywiście trzeba odwagi, aby stanąć wobec Boga, a wydarzenie na jeziorze było objawieniem się Boga w Jezusie.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Michał Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Ogrodowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i

Natalia Krowicka, zamieszkała w Nowa Wieś, Parafia Świętej Marii Magdaleny, Parafia Dukla Fara


Odeszli do wieczności

Mariusz Penar – urodzony 24.05.1963r, zmarł 09.08.2023r., zamieszkały Iwonicz-Zdrój, ul. Zdrojowa 33.


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Diecezjalna:

Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.