XX Niedziela Zwykła

1.W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Wczoraj celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia w naszej wspólnocie przeżywaliśmy ten dzień we wtorek. Dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego Kołu Gospodyń, dziękuję za animację Liturgii Mszy Świętej. W czasie Mszy  prosiliśmy  Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

3. W sobotę 26 sierpnia, nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msza Święta w naszym Kościele o godzinie 18.00.

4. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18.00, we wtorek i we czwartek o godzinie 8.00.

5. Msze Święte w tygodniu o godzinie 18.00, w piątek, w dniu Drogi Krzyżowej dodatkowa Msza rano o godzinie 8.00.

6.Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych, z ulicy Zdrojowej, numery 225, 233, 247, 151 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 253, 257, 259 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Refleksja nad Słowem Bożym

W naszej wierze mamy swoiste zawody. Winniśmy być wytrwali, nieustępliwi, wymagający od samych siebie bardzo, bardzo wiele! Także w naszych modlitwach mamy być zwycięzcami. Sercem, miłością i wiarą mamy „pokonywać” Tego, który chce nas obdarzyć darami. My też możemy „zwyciężać” Boga prośbami tak jak Kananejka! Nagrodą będzie nasze wieczne szczęście. Uświęcając się, modląc się i walcząc o dobro, zdobywamy wejście do niebios. 


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Michał Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Ogrodowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

i

Natalia Krowicka, zamieszkała w Nowa Wieś, Parafia Świętej Marii Magdaleny, Parafia Dukla Fara


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Diecezjalna:

Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.