XXI Niedziela Zwykła

1.Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba. Rozpocznijmy ten Nowy Rok Szkolny razem z Chrystusem i skorzystajmy z Sakramentu Pokuty. Spowiedź Święta przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą.

2. We wtorek  29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę.

3. W tym tygodniu pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca:

zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 – dół Parafii do nowego mostu i w piątek od godziny 7.30 – górę Parafii. Zachęcam  dzieci i młodzież  i dorosłych do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcam również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Spowiedź Święta zawsze pół godziny przed Mszą Świętą. Dzieci, które nie skorzystały jeszcze z Sakramentu Pokuty przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego, zapraszam w czwartek od godziny 17.15. Spowiedź w piątek od godziny 17.15 do 18.00.

– w sobotę o godzinie 17.30 różaniec pierwszo sobotni, a następnie Msza Święta.

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

4. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

5. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszednie o godzinie 18.00, we wtorek o godzinie 8.00.

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 4, 6, 10, 12 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 22, 24, 26 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: “Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: “Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: “A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Refleksja nad Słowem Bożym

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus otrzymuje od Piotra odpowiedź na swoje pytanie: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego” (Mt 16). Taka odpowiedź dana przez nas musi zlikwidować wszelkie dyskusje nad tym, kim Chrystus powinien być dla każdego z nas! Taka odpowiedź nie pozwala błędnie „odczytać” Mesjasza i Jego przesłania. Syn Boży to Ten, który weryfikuje całe życie człowieka wierzącego, domaga się systematycznego i żywego kontaktu z Nim, a także okazuje swoją wszechmoc i wszechwiedzę, nie można więc przed Nim niczego ukryć!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Diecezjalna:

Za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.