XXII Niedziela Zwykła

1.Jutro, w poniedziałek  rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego o godz.8.00. Po Niej dzieci począwszy od sztandaru i od Klasy I, pod opieką wychowawców przejdą do Szkoły. Dzieci Klasy I gromadzą się koło szkoły o godzinie 7.40, aby w strojach galowych przejść pod opieką wychowawcy do szkoły.

W czasie Mszy Świętej poświęcenie plecaków, książek i przyborów szkolnych, dla wszystkich chętnych dzieci.

2. tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

3. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszedni o godzinie 18.00. Jutro dodatkowa Msza Święta o godzinie 8.00 na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego, a w sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 15.00. W tygodniu trwa nowenna przed beatyfikacją Rodziny Ulmów, zawsze 15 minut przed Mszą, a w środę o 17.30 przed Nowenną Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją.W piątek 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas  Mszy Świętej o godzinie 10.00 w Kościółku i o godzinie 18.00,pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

5. OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI 10 WRZEŚNIA POWRACA  MSZA O GODZINIE 15.30.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 28, 32, 34, 38 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 40, 42 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do naśladowania Go: „kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Zauważmy, że Pan naprawdę przecierpiał krzyż wraz z jego hańbą. Przyjął ból i cierpienie, przyjął zniewagi i szyderstwa, przyjął odrzucenie i śmierć. Każdy, kto idzie za Chrystusem, także będzie odrzucony przez świat, wykpiony, umęczony złem i grzechem. Aby nasze ciało poddać duszy, potrzeba nade wszystko łaski od Jezusa, ale potrzeba także wytrwałej pracy i samozaparcia. Świętość nie przychodzi łatwo! Udoskonalanie siebie dla Boga to droga krzyża – to naśladowanie Jezusa Chrystusa w Jego pokorze i cierpliwości.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

– jutro, w poniedziałek 4 września, po Mszy Świętej o godzinie 18.00, spotkanie z rodzicami młodzieży, która w tym roku, 29 września – w Uroczystość Odpustu Parafialnego, przystąpi do Sakramentu Bierzmowania (klasa VIII i młodzież I Klas Średnich z naszej Parafii).

– we wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Rady Parafialnej (wszystkich Rejonowych), w Kościele.

– w czwartek spotkanie Akcji Katolickiej.


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Diecezjalna:

Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym świecie ogniskami wiary.