XXIII Niedziela Zwykła

1.Dzisiaj rozpoczynamy XIII Tydzień Wychowania. W tym tygodniu kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (poniedziałek) przypada Święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. Z Tygodniem Wychowania związane są Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, tzw. Suche Dni. 

2. W czwartek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”.

To tradycyjny, nasz wewnętrzny odpust w Kościółku. W tym dniu Msze Święte:

– o godzinie 7.00 w Kościele głównym, dla starszych, chorych i nie mogących wziąć udziału w Drodze Krzyżowej.

– Początek Drogi Krzyżowej o godzinie 17.00, a po dojściu do Kościółka Msza Święta, około godziny 18.00.

3. W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła.

W tym dniu odpust w Parafii Rymanów.

4.Składka mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Diecezjalne Radio Fara.

5. W tym tygodniu spotkania:

– w poniedziałek i środę na Mszę o godzinie 18.00 zapraszam młodzież, która przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w czasie odpustu. Po skończonej Eucharystii spotkanie w Kościele,

– we wtorek 12 września, po Mszy Świętej o godzinie 18.00, spotkanie rodziców dzieci klas III, przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej,

– w sobotę o godzinie 16.30 zbiórka ministrantów w Kościele.

Składka mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Diecezjalne Radio Fara.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 50, 52, 56, 56A (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 58, 60, 66 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wolność drugiego człowieka czasem prowadzi do tego, że nie zaakceptuje on upomnienia. Jezus tłumaczy, że gdy kolejne próby zawiodą, trzeba, by taki stał się jak poganin i celnik. Jest to nic innego jak wyłączenie ze wspólnoty. Żydzi nie widzieli miejsca dla pogan w swoim kulcie, celnicy z kolei byli zdrajcami, którzy kolaborują z okupantem, czyli Rzymem. Takie postawienie sprawy ma pokazać, że jeśli jest ktoś, kto gorszy we wspólnocie i mimo prób naprawy jego zachowania nie chce się nawrócić, to należy go wykluczyć ze zgromadzenia. Dzisiaj wypełnia się to w formie ekskomuniki i innych kar kościelnych.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

1. Karol Antoni Pyzio, zamieszkały w Krośnie, ulica Podkarpacka, Parafia Trójcy Przenajświętszej – Krosno Fara

i

Estera Julita Rygiel, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce

2. Damian Grzegorz Staśkiewicz, zamieszkały w Janikowicach, Parafia Świętego Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną

i

Magdalena Natalia Korzec, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Diecezjalna:

Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym świecie ogniskami wiary.