XXV  Niedziela Zwykła 

1.W piątek 29 września w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. Archanioł Michał Jest Patronem naszej Parafii, dlatego obchodzimy w tym dniu Odpust. Msze Święte o godzinie 11.00 (suma odpustowa) i o godzinie 17.00.

Sumę odpustową o godzinie 11.00 będzie odprawiał Ksiądz Arcybiskup, Metropolita przemyski Adam Szal, który naszej młodzieży udzieli Sakramentu Bierzmowania.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym. W naszej Parafii nabożeństwo różańcowe, w dni powszednie o godzinie 16.30, w Niedziele przed Mszą o godzinie 9.15.

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

3. Od jutra Msze Święte w dni powszednie, od poniedziałku do soboty o godzinie 17.00. Msza Święta niedzielna w sobotę o godzinie 18.00.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. Także na tę Mszę Świętą zapraszam dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Otrzymają poświęcone różańce.

5.Spowiedź Święta dla młodzieży bierzmowanej, świadków, rodziców i krewnych, cały tydzień, zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

W środę młodzież w czasie Mszy otrzyma krzyże bierzmowanych, po skończonej Eucharystii spotkanie w Kościele.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 84, 114, 122 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 124, 136, 138 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: “Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dobroć Boga, nagradzającego wszystkich darem zbawienia, nie narusza zasad sprawiedliwości. Wylewa się na nas obfitością łask, a więc darów, na które nie jesteśmy w stanie zapracować, a które są owocem życia, męki i zmartwychwstania Jego Syna. Świadomość takiego daru powinna otwierać, a nie zamykać nasze serca dla innych. Powinna kształtować nasze myśli i patrzenie na drugiego człowieka bez pogardy i uprzedzeń, zawierzając nowej logice serca, jaką objawia nam Jezus.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła w Kościele.


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Diecezjalna:

Za wszystkie rodziny, będące Kościołem domowym, aby były w dzisiejszym świecie ogniskami wiary.