XXVI  Niedziela Zwykła

1.Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele, w dni powszednie o godzinie 16.30. W niedziele, pół godziny przed Mszą o godzinie 9.15.

2.Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. Na tej Mszy Świętej dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają poświęcone i pobłogosławione różańce.

3.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 – dół Parafii do nowego mostu  i w piątek od godziny 7.30 – górę Parafii. Zachęcam  dzieci i młodzież  i dorosłych do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Spowiedź Święta zawsze pół godziny przed Mszą Świętą. Dzieci zapraszam w czwartek od godziny 15.45. Spowiedź w piątek od godziny 15.45 do 16.30.

– najbliższą sobotę przeżywać będziemy jako pierwszą sobotę miesiąca, wynagradzając za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec pierwszo sobotni w ramach różańca o godzinie 16.30.

4.W środę 4 października przypada 2 rocznica śmierci naszego Księdza Prałata Kazimierza Pańczyszyna. Zapraszam na nabożeństwo różańcowe o godzinie 16.30 i Mszę Świętą, która będzie odprawiana w Jego intencji. Pamiętajmy także aby w tych dniach odwiedzić grób zmarłego Księdza Prałata i w ten sposób wyrazić wdzięczność za Jego długoletni pobyt, pracę w naszej Parafii.

5.Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 140, 144, 146, 150 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 152, 154 (Kościółek). 


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: “Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Pan Jezus po tej przypowieści wygłasza jednak słowa, które były nie do przyjęcia dla zwierzchników żydowskich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. Chodziło Mu o tych, którzy zeszli ze złej drogi, by w swym życiu postępować już tylko sprawiedliwie, w przeciwieństwie do arcykapłanów, czy uczonych w Piśmie, których nawet prorocy w swych wysiłkach nie potrafili sprowadzić na dobrą drogę. Pan Jezus uczy nas dziś, że nigdy nie jest za późno, aby stać się dobrym człowiekiem, aby zasłużyć sobie na życie wieczne i wstęp do królestwa niebieskiego.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

– w środę po nabożeństwie październikowym i Mszy Świętej, spotkanie Caritas Szkolna, w Kościele.

w piątek po różańcu i Mszy Świętej pierwszo piątkowej spotkanie ministrantów, w Kościele.


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Za Kościół, aby przyjął słuchania i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna:

O dar rychłej beatyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji.