XXVII   Niedziela Zwykła 

1.Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Różaniec w naszej Parafii, w dni powszednie o godzinie 16.30. W niedziele, pół godziny przed Mszą o godzinie 9.15.

2.W przyszłą niedzielę po raz 23 będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną, ubogą młodzież. Przed Mszami młodzież naszej Szkoły im. Świętego Jana Pawła II będzie kwestować na ten cel.

3. W sobotę 14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej, nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

4. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 166, 170, 174, 178 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 182, 184, 186 (Kościółek).   


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: “Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: “Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: “Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dziś każdy z nas musi sobie zrobić głęboki rachunek sumienia i zapytać samego siebie: Jaką jestem latoroślą? Jakie przynoszę owoce? W jaki sposób okazuję Bogu swoją wdzięczność za Jego niezgłębione dary? Na ile jestem dobrym dzierżawcą Jego winnicy, którą jest Kościół? A jeśli dostrzegam, że usycham, że moje owoce są cierpkimi jagodami, że coraz słabiej pulsuje we mnie życie łaski, bo ostatnia spowiedź była już tak dawno, to trzeba coś z tym jak najszybciej zrobić! Dlatego i naszą modlitwą musi być wołanie opuszczonej winnicy z dzisiejszego psalmu: „Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili”.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po nabożeństwie różańcowym i Mszy Świętej o godzinie 17.00, spotkanie co miesięczne Akcji Katolickiej, na plebanii.


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Za Kościół, aby przyjął słuchania i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna:

O dar rychłej beatyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji.