XXVIII   Niedziela Zwykła

1.Dzisiaj obchodzimy 23 Dzień Papieski, a jutro 16 października wspominamy 45 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcam, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przed Mszami dziś zbiórka – kwesta na ten cel.

Nasza Szkoła jutro przeżywać będzie Dzień Patrona, z tej racji o godzinie 8.00 Msza Święta, która rozpocznie te obchody.

2.Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcam do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie. Chorych, starszych zapraszam do wspólnego odmawiania różańca, z całą naszą Wspólnotą, przez transmisję na żywo. Nabożeństwa październikowe o godzinie 16.30, po nich Msza Święta.

3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Pomyślmy w tych dniach o uporządkowaniu Cmentarza, grobów naszych bliskich. Na stoliku znajdują się karteczki wypominkowe, które po wypełnieniu składamy w zakrystii, gdzie dowiemy się w jakie dni będą w listopadzie modlitwy za zmarłych, których będziemy polecali w tym szczególnym nabożeństwie.

4. W przyszłą Niedzielę 22 października będziemy obchodzić Niedzielę Misyjną, która rozpocznie Tydzień Misyjny. Składka mszalna z przyszłej Niedzieli przeznaczona na misje.

Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.

W 2023 roku Niedziela Misyjna będzie obchodzona 22 października pod hasłem „Misje sercem Kościoła”.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 194, 196, 206A, 212 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 214, 216, 216A (Kościółek).   


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: “Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Chrystus przychodzi i patrzy. Dobrze, że jestem tutaj, ale co na sobie mam. Jak jestem ubrany? Powiedzielibyśmy: w łaskę uświęcającą, ale trzeba patrzeć o wiele głębiej. Czy jestem odziany w te wszystkie czyny, które znamionują życie chrześcijańskie, które znamionują człowieka, który odpowiada na Jezusowe zaproszenie, który pragnie być coraz bliżej Niego. Który we wszystkim, co robi – nie tylko w czasie modlitwy czy biorąc udział w Eucharystii – ale przede wszystkim w swojej pracy, w swoim odniesieniu do drugiego człowieka, stara się być przyjacielem Chrystusa. Który stara się robić wszystko tak, żeby okazać się przyjacielem Chrystusa, który rozumie Jego zaproszenie.

Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Za Kościół, aby przyjął słuchania i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna:

O dar rychłej beatyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji.