XXX Niedziela Zwykła

1.Dziś przeżywamy XXX niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

Dzisiejsza niedziela Uroczystość  Poświęcenia Kościoła Własnego niech będzie także dziękczynieniem za naszą Świątynię parafialną, za nasz Kościółek i tych wszystkich, którzy przez lata, dziś i kiedyś, troszczyli się i troszczą o Jej piękno.

2. W tym ostatnim tygodniu października, także ostatnie nabożeństwa różańcowe (poniedziałek, wtorek) o godzinie 16.30, Msza Święta w dni powszednie 17.00.

3. Pamiętajmy w tym tygodniu, ostatnim przed Uroczystością Wszystkich Świętych o porządkach na cmentarzu i przygotowaniu tego miejsca, do tej Uroczystości.

4. W środę będziemy przeżywali Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień tych wszystkich, którzy są już w niebie i wspomagają nas w drodze do Nieba. Msze Święte w naszej Parafii, w Kościele o godzinie 7.30 i 9.15. O godzinie 11.00 Msza Święta w Kaplicy Cmentarnej, po której procesja po naszym Cmentarzu, z pięcioma stacjami.

5.Czwartek 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny, w naszej parafii będą sprawowane Msze Święte o godzinie 7.00 i 17.00.

6. W miesiącu listopadzie możemy zyskiwać odpusty. Odpust zupełny można zyskać w dniach od 1 do 8 listopada, w pozostałe dni odpust cząstkowy. Odpust mogą zyskać ci, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek , piątek , sobota i niedziela miesiąca :

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– Spowiedź Święta na pierwszy piątek zawsze pół godziny przed Mszą Świętą, spowiedź dzieci w czwartek od godziny 16.15 do 17.00. Spowiedź w piątek dla starszych i pracujących od godziny 16.00 do 16.45. Zgłoszonych chorych odwiedzę w piątek, od godziny 7.30, całość Parafii – od dołu i Osiedla, w górę.

– różaniec pierwszo sobotni prowadzony przez Akcję Katolicką o godzinie 16.30.

– w przyszłą niedzielę 5 listopada, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych

8. W Uroczystość Wszystkich Świętych będzie kwesta na Cmentarzu, na rzecz spłacenia długu po zrobieniu alejek (2 tysiące złotych), dalszym wyposażaniu Kaplicy i ewentualne dodatkowe środki pozwolą na zakup materiałów do  zrobienia kolejnych metrów alejki.

9. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

10. Dzisiaj ostatnia niedziele z Mszą Świętą w Kościółku o godzinie 11.00. Od przyszłej niedzieli Msze Święte o godzinie o 11.00, w Kościele parafialnym.

11. W zakrystii można składać kartki wypominkowe, wtedy także dowiemy się, kiedy w miesiącu listopadzie będą modlitwy za zmarłych, których polecać będziemy w modlitwie zaduszkowej. Wypominki rozpoczną się 6 listopada i będą we wszystkie dni powszednie miesiąca zmarłych.

12. W sobotę 4 listopada, o godzinie 8.00 prace związane z zabezpieczeniem Kościółka na zimę. Proszę o pomoc, zniesienie ławek, uporządkowanie placu i Kościółka w środku.

13.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 266, 276, 282, 284 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 296, 296 A, 304 (Kościółek). 


Ewangelia według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”.

Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała.

Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Refleksja nad Słowem Bożym

Świątynia to miejsce modlitwy. Od początków istnienia świątyń poświęconych Bogu istotą przybytku była modlitwa. Człowiek chciał w skupieniu, w pewnym odizolowaniu od spraw codziennych spotkać się z Bogiem, dlatego wznoszono domy Boże. W Ewangelii św. Jana widzimy scenę, w której Pan Jezus wyrzuca ze świątyni bankierów, sprzedawców i tych, którzy chcą świątyni nadać inny charakter. A kościół to przecież dom modlitwy. Tu łatwiej się skupić na Bogu, na zbawieniu duszy, na przemijalności i kruchości naszego życia. Tu wchodzimy w tajemniczą atmosferę zjednoczenia z Bogiem.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Za Kościół, aby przyjął słuchania i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna:

O dar rychłej beatyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji.