XXXIII Niedziela Zwykła

1.Dziś przeżywamy 33 niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, iż data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać.

2.Rozpoczyna się ostatnia dekada listopada. W tych dniach modlimy się za naszych bliskich zmarłych podczas tak zwanych wypominków. Tym bardziej zachęcam do licznego udziału w tej modlitwie naszej wspólnoty parafialnej, która jednocześnie włącza nas w modlitwę całej wspólnoty Kościoła pielgrzymującego, pragnącej wspomóc naszych braci należących już do Kościoła oczyszczającego się. Oni sami sobie nie mogą już pomóc, za to za naszą modlitewną pamięć mogą odwdzięczyć się swoim wstawiennictwem przed tronem Bożym. Modlitwa wypominkowa o godzinie 16.30, po niej bezpośrednio Msza Święta, około godziny 16.50.

3.We wtorek 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

4.W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. W naszej Archidiecezji przemyskiej Akcja Katolicka obchodzi 28 Jubileusz Jej reaktywowania, a w naszej Parafii 18 lecie istnienia.

5.Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest Dom Księży Emerytów – EMAUS, w Korczynie.

6.Bardzo prosimy o segregację śmieci na cmentarzu. Nie wrzucajmy wszystkiego do kontenera. Wyschnięte czy zmrożone kwiaty składamy na jednym miejscu obok kontenera. Donice z tych kwiatów i przedmioty plastikowe, szkło i znicze zużyte możemy wziąć do domu i w każdą czwartą środę miesiąca włożyć do odpowiedniego worka, który będzie zabrany przez służby porządkowe. W ten sposób oszczędzamy nasze środki finansowe, które zamiast na opłatę śmieciową możemy przeznaczyć na inne cele parafialne. Prosimy również o zamykanie kontenera po wrzuceniu do niego śmieci. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i poważne podejście do tej sprawy.

7.Do nabycia są także opłatki, z których zbierane ofiary są przeznaczone na opłaty i utrzymanie Pana Organisty. W zakrystii biorąc opłatki wpisujemy się na listę, na której umieszczamy także ofiarę pieniężną. Podobnie było i rok temu, a w poprzednich latach, osoby, które nawiedzały nasze domy, przy adresie rodziny, umieszczały ofiarę złożoną za pracę Pana Organisty. Serdeczne Bóg zapłać.

8.Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka Mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

9.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery  358, 364, 366. 


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: “Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”. Odrzekł mu pan jego: “Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Posłuchajmy modlitwy siedemdziesięcioletniej kobiety, wyznania, które jest bardzo przejmujące, a jednocześnie tak pełne wiary.

„Jezu Chryste! Nie mam już siły klęczeć; tak trudno zebrać myśli, które uciekają. A jednak staję przed tobą po raz kolejny, abyś przyjął tę starczą modlitwę. Chcę Ci powiedzieć, że z jednej strony boję się śmierci, z drugiej na nią czekam. Wierzę w to, że przyjmiesz całe moje życie. Nie było ono pozbawione błędów i grzechów. Ale starałam się i zawsze w końcu wracałam do Ciebie. Chyba mi wybaczysz? Liczę na to! Kocham Cię! Przyjmij mnie!”

Dzisiejsza Ewangelia nade wszystko przenosi nas w czasy sądu ostatecznego. Pan nas wezwie i zapyta o nasz rozwój. Zapyta też, co zrobiliśmy z darem modlitwy, który darmo otrzymaliśmy. Co wtedy odpowiemy i jak ewentualnie będziemy się tłumaczyć? Obyśmy mogli powiedzieć: „Oto, Panie, pomnożone talenty; przyjmij je!”.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

W poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła.


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Diecezjalna:

O dar życia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych.