XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Chrystusa Króla

1.Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestw, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.

2.Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Organizacja ta świętuje 28 rocznicę reaktywowania w Archidiecezji Przemyskiej i 18 lecie założenia jej w naszej Parafii.

3.Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni. Przyszła niedziela będzie 1 Niedzielą Adwentu. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach. Pomyślmy o udziale we Mszach Świętych roratnich i adwentowych i w ten sposób przygotujmy się na przyjście Pana.

4.W zakrystii są do nabycia wigilijne Świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie najbardziej potrzebujących i ubogich. Do nabycia są także opłatki, z których zbierane ofiary  są przeznaczone na opłaty i utrzymanie Pana Organisty.

5.Rozpoczął się ostatni tydzień listopada, ostatni tydzień nabożeństw  wypominkowych. Modlitwa za zmarłych o godzinie 16.30.

6.W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota i niedziela miesiąca:

– zgłoszonych chorych i tych których odwiedzam przed świętami, odwiedzę w środę – dół Parafii  i w piętek –  góra Parafii, od godziny 7.30. Spowiedź Święta, dla dzieci i młodzieży w czwartek od godz.16.00 do 16.30, dorośli w piątek od godziny 16.00 do 16.45. Z Sakramentu Pokuty można zawsze skorzystać w ciągu całego tygodnia, zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30, prowadzony przez Akcję Katolicką.

– w przyszłą niedzielę, po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

7.Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Za tydzień składka na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery  354, 368, 370, 372. 


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. Król im odpowie: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy odpowie im: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wszyscy mamy doświadczenie egzaminów, klasówek, testów i tym podobnych momentów, mających na celu sprawdzenie poziomu naszej wiedzy. Są to momenty stresujące i mało przyjemne. Jednym z większych pragnień studentów jest uprzednie zapoznanie się z pytaniami. Taka wiedza pomaga nam lepiej się przygotować do zbliżającej się próby naszej wiedzy czy umiejętności.

A przecież dzisiejsza przypowieść o Sądzie Ostatecznym jest takim właśnie „przeciekiem pytań przed maturą”. Choć bowiem sądzeni będziemy z całego życia, z naszej wierności przykazaniom we wszystkich jego sferach, to bardzo ważne miejsce będzie zajmowało nasze podejście do dzieł miłosierdzia. Prawda ta jest zawarta również na innych stronicach Pisma Świętego. Apostoł Jakub, którego list zawiera wiele różnych wymagań moralnych, mówi do nas, co następuje: „Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem” .

Weźmy sobie te słowa do serc szczególnie dziś, w uroczystość Chrystusa Króla, aby rozpoznać już dziś naszego Króla w ludziach potrzebujących, a na sądzie poznać Go w Jego wiecznej chwale!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Diecezjalna:

O dar życia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych.