III Niedziela Adwentu

1.Trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości. Oczekujemy razem z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem Chrzcicielem na spełnienie się wielkich obietnic. Zbawienie całego świata jest bliskie.

2.Trzeci tydzień Adwentu to czas szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Codziennie będziemy polecać Panu Bogu rodziny naszej parafii, aby rozwijało się w nich życie wiary. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.

3.Za nami już ponad połowa Adwentu. Dziś, od 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii w środę 20 grudnia od godziny 14.00 do 17.00 , z przerwą od godziny 15.30 do 16.00.

4.W tym tygodniu ostatnie Msze Święte roratnie, od poniedziałku do soboty. W poniedziałek, środę i sobotę o godzinie 17.00, we wtorek, czwartek  i piątek o godzinie 18.00.

5.Dziś młodzież i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzają ozdoby bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym i funkcjonowanie Koła Caritas.

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 394,400, 408, 410, 420.


Ewangelia według Świętego Jana

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: “Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: “Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: “Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: “Nie jestem”. “Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: “Nie”. Powiedzieli mu więc: “Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: “Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: “Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: “Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

Refleksja nad Słowem Bożym

W dzisiejszej Ewangelii zauważyć jeszcze jedną ważną cechę św. Jana Chrzciciela. Nauczał: „Pośród was stoi Ten, którego nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. W tym stwierdzeniu widać, że św. Jan Chrzciciel znał swoje miejsce w życiu. Ustawił własną hierarchię tak, aby Jezus stał się fundamentem.

Można ofiarować drugiej osobie i Bogu jednocześnie trafne, oparte o chrześcijańską hierarchię wartości codzienne wybory. Mają one brać pod uwagę nie tylko dobro własne, ale także drugiego. Egoizm i zapatrzenie w siebie nie służą ani budowaniu dojrzałej osobowości, ani trwałym więzom rodzinnym. Adekwatne wybory muszą być oparte o pokorę. Adwent jest czasem, w którym warto pochylić się nad własną hierarchią wartości. Czy jest w niej miejsce dla Boga i drugiego człowieka? Czy potrafimy zrezygnować z własnych pragnień i marzeń na rzecz wierności oraz uczciwości? Przecież św. Jan Chrzciciel mógł (tak po ludzku) zrobić wielką karierę. Może nawet okrzyknęliby go królem. Jednak w imię prawdy zrezygnował z popularności i władzy na rzecz Mesjasza. Nie jest to łatwa decyzja. Trzeba zastanowić się nad tym, z czego zrezygnować, aby być bliżej Prawdy.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Józefa Agata Penar– urodzona 25.01.1934r, zmarła 15.12.2023


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Diecezjalna:

O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości.