Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wsparli świąteczną zbiórkę darów rzeczowych dla potrzebujących:

  • dziękujemy właścicielom i pracownikom sklepów – za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki i jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane,
  • naszym parafianom dziękujemy za życzliwość, zrozumienie i wielkie serce, pochylające się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

            Życzymy, aby tajemnica Bożego Narodzenia oświecała swym blaskiem wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

 

Szkolne Koło CARITAS i Parafialny Zespół CARITAS           Ksiądz Proboszcz           

                                               w  Klimkówce                                                     Bogdan Kielar