Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia , przyjmijcie serdeczne życzenia.

Niech czas świętowania przyjścia na świat Bożego Syna napełni Wasze serca pokojem i radością, jakich świat dać nam nie może. Przyjmijcie dar służby, jaki On nam ofiarowuje.

Bez lęku dajcie się Mu poprowadzić przez życie, bo Boże Dziecię wie, która ścieżka jest dla nas najlepsza.

Widząc uniżenie, jakie przyjął, by nas zbawić, miejcie ufność, że On Was nie opuści, ale będzie wierny danym obietnicom.

Nie bójcie się, mówić Mu o marzeniach i lękach.

A łamiąc się opłatkiem i zasiadając do wigilijnego stołu, poczujcie Jego obecność i pomoc w budowaniu wspólnoty w domu i świecie.

Oby w takcie świątecznych spotkań pokój ogarniał Wasze serca. Tego wszystkiego – ogarniając darem modlitwy – życzę każdej i każdemu z Was z okazji Świąt Bożego Narodzenia .

Równocześnie dziękuję za Waszą pomoc, świadectwo życia, wsparcie, wyrozumiałość , a za wszelkie przykrości i zaniedbania z mojej strony serdecznie przepraszam .

                       Ksiądz Proboszcz Bogdan Kielar