Niedziela Świętej Rodziny 

1.Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2.Dziś także ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. Po Mszy Świętej o godzinie 11.00 podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy i prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2024. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3.Jutro, w poniedziałek 1 stycznia –  Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy dzień modlitw o pokój. Msze o godzinie 7.30, 9.15, 11.00 i 15.30.

4.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

zgłoszonych chorych pierwszo piątkowych odwiedzę w środę – dół Parafii i Osiedle, od godziny 7.30. Chorych mieszkających w górnej części Parafii, odwiedzę w piątek, od godziny 7.30. Spowiedź Święta w czwartek i piątek, pół godziny przed Mszą Świętą. Aby zyskać pierwszy piątek miesiąca nie musimy korzystać z Sakramentu Pokuty, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, wystarczy tylko przyjąć komunię świętą.

– różaniec pierwszo sobotni prowadzony przez Akcję Katolicką, w sobotę – Uroczystość Objawienia Pańskiego, przed Mszą o godzinie 9.15.

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5.W sobotę 6 stycznia będziemy obchodzili Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Święte jak w każdą niedzielę i na każdej Mszy poświęcenie kredy i kadzidła.Jest to także dzień szczególnej modlitwy za misję. Składka mszalna z uroczystości przeznaczona jest na cele misyjne. Na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.  

6.Jutro rozpoczynamy kolędę w naszej Parafii. Wszystkie kolędy na Mszy Świętej o godzinie 9.15, która będzie odprawiana za rodziny i parafian z danego rejonu, na niej poświęcenie wody i modlitwa adoracyjna na koniec Mszy Świętej. Druga część kolędy w domach według scenariusza, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.

– w poniedziałek, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok) – I Rejon naszej Parafii – ulica Ogrodowa (Łazy), Leśna (Fichty) i ulica Zdrojowa (strona prawa idąc od Iwonicza – Zdroju) do mostu przy drodze do Kościółka

– w sobotę, w Uroczystość Trzech Króli – II Rejon naszej Parafii – ulica Zdrojowa lewa strona, od końca (idąc od Iwonicza – Zdroju), ulica Słoneczna, aż do Kościoła, do drogi na cmentarz

– w przyszłą niedzielę 7 stycznia – III Rejon naszej Parafii – ulica Zdrojowa, prawa strona (idąc od Iwonicza – Zdroju), od nowego mostu do Kościoła, ulica Kwiatowa  i ulica Księdza Kazimierza Waisa

Serdecznie zapraszam.

7.Przyszła niedziela to Niedziela Uroczystość Chrztu Pańskiego, która kończy Okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna Okres Zwykły. Kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na piątek, po Mszy o godzinie 17.00  zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 31, 31A, 33, 35.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: “Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Refleksja nad Słowem Bożym

Przyglądając się Świętej Rodzinie, nie można także nie zauważyć, że jest to rodzina rozmodlona. Otwarcie się na głos Boga było możliwe dzięki temu, że Maryja i Józef trwali na modlitwie. To przecież podczas modlitwy Józef był motywowany do podjęcia woli Bożej. To pod wpływem modlitwy usłyszał słowa przestrogi i uciekł do Egiptu. Nie trzeba także udowadniać, że Maryja była kobietą modlitwy. To Ona wyśpiewała piękną modlitwę Magnifiacat. Święta Rodzina jest więc dla współczesnego „domowego Kościoła” przykładem wspólnoty, która swoją trwałość zawdzięcza modlitwie i wsłuchaniu się w słowa Boga.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Diecezjalna:

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.