II Niedziela Zwykła

1.Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

2.W czwartek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w zakończeniu Tygodnia może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3.We piątek 19 stycznia przypada dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona naszej Archidiecezji.

4.Dziś kolejna Kolęda na Mszy o godzinie 9.15

 IV Rejon – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna

– za tydzień  25 stycznia Kolęda – Rejon V – ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum obie strony, do Ostoi

Zapraszam.

5. Za tydzień w Kościele przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną, która rozpocznie Tydzień Biblijny, który niech będzie okazją aby czytać, rozważać i modlić się Słowem Bożym, w każdej chwili i okolicznościach naszego życia. 

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę  8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 63, 67, 75, 77.


Ewangelia według Świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Refleksja nad Słowem Bożym

Powołanie jest wezwaniem Boga, jest zadaniem, które On zlecił człowiekowi. Przyjęcie powołania jest równoznaczne z zaangażowaniem weń swojego serca. Nie wystarczy bowiem tylko zaangażowanie rąk, pieniędzy, czasu i zdolności. Musi zaistnieć także zaangażowanie serca, gdyż wtedy realizacja powołania staje się aktem miłości. Życie z takim zaangażowaniem staje się o wiele łatwiejsze. Jest źródłem pokoju i radości, ponieważ każda jego godzina posiada widoczny sens. W takim życiu łatwo jest dochować wierności. Zadanie bowiem jest ważniejsze od doczesności. Życie staje się drogą, na której można maksymalnie wykorzystać wszystkie swoje talenty.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Irena Maria Kasperkowicz – 1.12.1934r – 10.01.2024r


Spotkania grup duszpasterskich


 

Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Diecezjalna:

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.