III Niedziela Zwykła

1.W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

W czwartek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

2.Dziś w III Niedzielę Zwykłą, w dniu 21 stycznia 2024 roku, w całym Kościele obchodzimy kolejną Niedzielę Słowa Bożego. Specjalne dedykowanie przez papieża Franciszka jednej niedzieli Słowu Bożemu ma uświadomić wszystkim członkom Kościoła niezwykle ważne zadanie nieustannego odkrywania go w lekturze i modlitwie Pismem Świętym.

3.Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00.

4.Dziś kolejna Kolęda na Mszy o godzinie 9.15 na którą zapraszam:

 V Rejon –  mieszkańców z ulicy Zdrojowej, obie strony, od sklepu Centrum, do końca – do Ostoi.

–  za tydzień ostatnia kolęda, dla wszystkich mieszkańców z ulicy Osiedlowej i z ulicy Kasztanowej.

5. Dziś modlimy się za wszystkie babcie, a jutro, w poniedziałek za wszystkich dziadków, w dniu ich Święta. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia święta  i serdeczna pamięć.

6.Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 79, 87, 91, 97.


Ewangelia według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jeśli w centrum naszego życia ma stanąć Chrystus, to my się mamy od Niego uczyć, jak fantastycznie można wypełniać czas. Fantastyczne wypełnianie polega na tym, że wszystko dzieje się we właściwym momencie, że wszystko dzieje się we właściwy sposób. Chrystus pokazuje, że można tak żyć, i zachęca, abyśmy szli za Nim.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


 

Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Diecezjalna:

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.