IV Niedziela Zwykła

1.Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

2.We piątek 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym Kościele, z obrzędem błogosławieństw gromnic o godzinie 8.00 i 17.00. Składka mszalna z tego Święta przeznaczona będzie na Zgromadzenia Żeńskie Klauzurowe. Nadwyżka z tej tacy, tak jak co roku przekazana będzie naszym Siostrom Michalitkom,  jako pomoc zimowa. Tego dnia właśnie obchodzimy  w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują w naszej parafii.

Święty Jan Paweł II  ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła.

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, szczególnie z naszej Parafii.

wszystkich zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30, począwszy od dołu Parafii i Osiedla, a następnie góra Parafii. Spowiedź Święta w piątek od godziny 16.00  do 16.45. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 16.15 do 17.00. Ze spowiedzi możemy zawsze skorzystać, pół godziny przed Mszą Świętą.

– w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

– w przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. 

4.W sobotę 3 lutego wspomnienie Świętego Błażeja. Po Mszy Świętej o godzinie 17.00 poświęcenie jabłek, które spożywane z wiarą chronić nas będą od chorób gardła. 

5.Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Za tydzień składka mszalna przeznaczona będzie na potrzeby naszej Archidiecezji. 

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 103, 105, 111.


Ewangelia według Świętego Marka

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Refleksja nad Słowem Bożym

Demony były tymi, które jako pierwsze rozpoznały prawdziwą tożsamość Jezusa, gdyż był ich największym zagrożeniem. Jezus natomiast nie chciał, aby u początku Jego publicznej działalności ludzie dowiedzieli się, kim On jest, i to od duchów nieczystych. Każdy człowiek miał dojść do tej prawdy samodzielnie i w odpowiednim czasie, dlatego Jezus nakazywał milczenie demonom, dokonując jednocześnie egzorcyzmu i pokazując swoją władzę nad nimi. My również musimy dojść do prawdziwego poznania Jezusa własną drogą, na której On nas nieustannie umacnia i podtrzymuje.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Diecezjalna:

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.